Bättre vård i alla lägen

LINETs premiumlösning för intensivvård

Mer information

Multicare

LINETs premiumsäng Multicare är utvecklad för intensivvård med en unik rambaserad funktion för lutning i sidled (lateral lutning).
Förbättrad lungvård
Enkel patienttransport
Säkrare patienthantering
Mobilisisera patienten tidigt

Förbättrade vårdresultat

Read

Förbättra lungkapacitet

Individanpassat stöd för lungfunktion baserat på patientens specifika sjukdomssituation tack vare rambaserad lateral lutning i kombination med elektrisk impedanstomografi.

Read

Tidig mobilisering

Vårt program för tidig mobilisering med unika funktioner som mikroförflyttningar och Mobi-Lift(R)-handtag påskyndar patientens återhämtning och hjälper därmed sjukhuset att spara pengar.

Read

Tryckskadeföerbyggande

Ergoframe® och lateral lutning skapar, i kombination med den integrerade aktiva Opticare-madrassen, optimala förutsättningar för mikroklimatstyrning och för att förebygga trycksår.

Read

Förhindrar fall

Det unika grindkonceptet, ett flerzonsbaserat urstigningslarm och i-Brake® är bara några av säkerhetsfunktionerna som minskar fallrisken för patienten.

Read

Bättre vårdupplevelse

Ensuring patients' physical and mental satisfaction for faster recovery thanks to features such as Ergoframe® or ergonomic patients' controls.

Förbättrat arbetsflöde för vårdpersonal och avdelningar

Förenklade vårduppgifter

Den automatiska bromsfunktionen i-Brake® aktiveras automatiskt när sängen är ansluten till elnätet. Lättåtkomlig och intuitiv pekpanel med flera kontrollfunktioner.

Effektivare vårdverksamhet

Smart Care-lösningar som SafetyPort och SafeSense förenklar det administrativa arbetet och effektiviserar på så sätt sjukhusets verksamhet. Med lateral lutning går det fortare för sjukhuspersonalen att vända och flytta patienten.

Funktioner

AUTOMATISK LATERAL TERAPI

Multicare-sängens ALT-funktion (Automatisk Lateral Terapi) är rambaserad och kan programmeras att utföra cykler som är anpassade efter patientens behov.

LATERAL LUTNING

Eftersom sängen kan lutas i sidled (lateralt) blir sänghöjden lägre och patienten får lättare att nå golvet med fötterna, samt uppnå en ställning där näsan är i linje med tårna.

MOBI-LIFT® HANDTAG

När patienten sitter på sängkanten eller försöker resa sig finns Mobi-Lift® -handtaget där att hålla sig i.

I-DRIVE

Ett motordrivet femte hjul med fem kilometers räckvidd underlättar vid patienttransporter.

i-DRIVE POWER®-styrning

Unik sensor som förhindrar självaktivering och smart accelerering för optimerad körhastighet.

Automatisk I-Brake®

Utöver larm : i-brake aktiveras automatiskt när sängen är kopplad till eluttag.

ELEKTRISK SÄNGFÖRLÄNGNING

Elstyrd förlängning av sängen längs med hela ytan, bidrar till komforten för långa patienter.

ERGOFRAME® (AUTOCONTOUR)

Mindre risk att patienten hasar ner genom att ryggstödet och lårstödet höjs upp samtidigt. Vårdgivaren behöver inte dra upp patienten igen.

HJÄRTLÄGE

Hjärtläget placerar patienten i en sittande position för bättre blodcirkulation och muskelträning.

FOTKONTROLLER

Genom att använda fotpedalerna har vårdgivaren händerna fria och kan helt fokusera på patienten.

GRINDAR – FAST MELLANRUM

Grindarna på Multicare X är utformade efter ett unikt koncept: 45 cm höjd, dubbel säkerhetsmekanism, smidig SoftDrop-nedfällning, sensorer som känner av när grindarna är nere och fast mellanrum.

30° STOPP & HANDTAG VID HUVUDÄNDAN

Handtag i grindarna hjälper till under mobiliseringsövningar när patienten ska flytta sig till sängkanten eller försöka resa sig.

PATIENTEN STYR ERGONOMIN

Patienten kan själv enkelt nå sängens styrknappar i ergonomiskt sittande eller liggande läge.

ANROPSKNAPP

Patienten når knappen för att tillkalla vårdpersonal utan att behöva sträcka sig långt.

HÅLLARE FÖR RÖNTGENKASSETT

Gör det enklare att placera, justera och ta ut kassetter utan att patienten behöver flyttas flera gånger.

HLR-KNAPP

När HLR-knappen aktiveras planas sängen ut och sänks ner samtidigt som luften i madrassen släpps ut.

Fler lösningar från LINET

Hör av dig för att få mer information om MULTICARE

Contact our customer advisor

(1) Lebeda T et al., NRU for Occupational Physiology and Psychophysiology, Report no: 3636/2021, ex. 210347