Effektivare vårdverksamhet

Vårdlösningen LINIS SafetyPort samlar in data från flera datapunkter på sängen, sammanställer patientöversikter och underlättar administrationen. Lateral lutning gör flera vårduppgifter effektivare.

Problemområden

  • Administrativa uppgifter och pappersarbete
  • Höga hygienkrav
  • Kostnadseffektiv teknikuppdatering

Lösning

LINIS SafetyPort ®

Insamling av data från 39 Multicare X-datapunkter på områden som:

- PATIENTSÄKERHET
- MOBILISERING
- SÄNGPLATSER
- BELÄGGNING

Spara 9 timmar av vårdpersonalens arbetstid med laterallutning (1)

I en studie utförd på tre olika anläggningar mättes tidsåtgång och resursanvändning vid lägesförflyttning av patienter i sängar med LINETs rambaserade lutningsfunktion jämfört med sängar med statisk ram. Resultatet visade en tidsvinst på ca 9 personaltimmar per dag som skulle kunna ägnas åt andra viktiga uppgifter.

Övriga lösningar

SÖMLÖS DESIGN

Sängramen är utformad i sömlös design och är lätt att rengöra eftersom det inte finns några områden som är svåra att komma åt.

PELARKONSTRUKTION

Den patenterade pelarkonstruktionen möjliggör lutning av sängen i sidled och gör dessutom sängens underrede enklare att rengöra.

Flera madrassalternativ

Sängen Multicare X är konstruerad för användning med både aktiva och passiva madrasser, liksom hybridmodeller, baserat på den enskilda patientens behov.


Hör av dig för att få mer information om MULTICARE

Kontakta vår kundrådgivning

(1) LINET internal calculation. 2022 Data upon request.