Grundprinciper

Våra grundprinciper finns i vårt DNA och de ligger bakom allt vi gör och driver vår framgång.

Innovation som drivs av vårdpersonal

Årtionden av feedback från kunder och branscherfarenhet driver vår utveckling av innovativa lösningar som designas av vårdpersonal för vårdpersonal.

About us

Möten med kunder på flera nivåer

I varje enskild produktutveckling pratar vi med våra kunder vid flera tillfällen.
 
PRODUKTLEDNING
Produktledningen har till uppgift att utarbeta innovativa lösningar utifrån kundernas behov.
 
FORSKNING OCH UTVECKLING
Forskning och utveckling översätter behoven och kraven till design och prototyper, testar dem och förbereder dem för produktion.
About us

Innovationer i linje med kundernas behov

För varje produktsegment har vi definierat ett ramverk av behov som vi svarar på med våra lösningar.

Patenter och varumärken

Bland de många innovationerna som vi utvecklat genom åren står vissa ut och är kännetecknande för LINET.
 
ERKÄNDA LÖSNINGAR
- Teleskopisk pelare som möjliggör rambaserad lutning i sidled för enklare positionering av patienten
 
- Automatisk aktivering av i-Brake®
 
- Motordrivet 5:e hjul med i-Drive Power®-styrning och intelligent säkerhetssensor för enklare patienttransport
 
- Mobi-Lift®-handtag för enklare patientmobilisering
About us

Utmärkelser

Våra lösningar har fått en mängd utmärkelser för design och teknik, vilket bevisar att våra produkter inte bara är funktionella utan även har ett attraktivt utseende.

Egen utvecklingsavdelning

Tack vare mer än 100 egna utvecklingsexperter runt om i världen kan vi bygga vidare på framgångarna med tidigare lösningar och leverera nya innovationer fortlöpande.
About us

Omfattande forskning

Vi har samarbeten med forskarteam på ledande universitet och sjukhus och samarbetar med yrkesfolk och experter vars upptäckter och synpunkter återspeglas i lösningarna som vi levererar till dig.
About us

Skapat av vårdpersonal för vårdpersonal

Vi tillgodoser de viktiga behov våra kunder har med våra lösningar genom klinisk kunskap och erfarenhet samt samarbete med våra kunder och branschfolk under produktutvecklingen. 

Kvalitet och livstidsvärde

Vi levererar lösningar enligt höga kvalitetskrav med ett livstidsvärde. Lösningar som går utöver lagstadgade krav, vilket möjliggör framtida uppgraderingar med hela processen under vår kontroll.

Äger hela processen

Vi är inte bara montörer, vi är tillverkare och därför kan vi garantera förstklassiga lösningar och livstidsvärde.
 
Vi äger hela processen från produktledning, forskning och utveckling till produktion och service efter försäljning.
 
Tack vare vårt eget know-how och expertisen hos våra medarbetare och deras ständiga lärande kan vi förbättra processerna kontinuerligt för att leverera den lösning du behöver.

Kvalitet utom regleringen

 
  • SÄKER ARBETSBELASTNING 4 gånger högre än vad standarderna kräver
  • HÅLLBARA HJUL 25 gånger längre än vad standarderna kräver
  • PELARENS CYKLER 3 gånger fler än vad standarderna kräver
  • 3D-MÄTNING Verifiering av tillverkade prototyper med 3D-modell
About us

Certifierad kvalitetsstyrningssystem

LINET Group använder ett internationellt erkänt integrerat ledningssystem som inkluderar:
 
- TÜV SÜD: ISO 14001, ISO 9001, ISO 13485
 
- Program för granskning av medicintekniska produkter (MDSAP)
 
- Förordningen om medicintekniska produkter (EU 2017/745)
About us

Framtida uppgraderingsbarhet för produkter

Vi skapar våra produkter med omvänd kompatibilitet och möjlighet till framtida uppgradering, vilket ökar det långsiktiga värdet.
  • BAKÅTKOMPATIBILITET

    Våra ytlösningar är gjorda med tanke på bakåtkompatibilitet, vilket möjliggör framtida uppgradering

  • PROGRAMVARUUPPDATERINGAR

    Våra produkter är gjorda för att kunna ta emot programvaruuppdateringar under deras livslängd

About us

Flertal tjänster

Vårt åtagande gentemot dig slutar inte när produkten levereras, vi erbjuder även ett brett sortiment av tjänster som bidrar till livstidsvärdet. Dessa inkluderar:
 
- Smart Care
- Service efter försäljning 
- Finansiering
- Total sänghantering
- Klinisk utbildning och Produktutbildning

Pålitlig global partner

Principerna ovan är nycklarna som har gjort det möjligt för oss att bli den världsledande tillverkaren av avancerade vårdprodukter och din pålitliga globala partner.

#1 producent av avancerade vårdsängar i hela världen

70 års erfarenhet

En historia som sträcker sig över 70 år, med missionen att skapa lösningar som hjälper dig att vårda.
About us

120 länder

Vi har expanderat till över 120 länder och det gör att vi kan ta oss an våra kunder lokalt.

About us

70.000 kunder över hela världen

1.200.000 avancerade vårdsängar levererade

Vi underlättar våra kunders krävande arbete.

130.000 sängar produceras årligen

Varje år tillverkas och levereras cirka 130 000 förstklassiga sängramar till våra kunder världen över.

2.000 anställda

Allt detta är resultatet av ett samarbete med över 2 000 yrkesverksamma inom vården som är här för att hjälpa dig att vårda.

Hör av dig för att få mer information om LINET

Kontakta vår kundrådgivning