Smart care

Lär mer om våra Smart Care produkter.
 

Smart care

LINET erbjuder flera digitala lösningar som optimerar vårdsängarnas funktion och tillhandahåller vårdpersonal och sjukhusledning med användbara data om sådant som patientsäkerhet, mobilisering och beläggning.