Välj rätt partner för regelbunden service och förebyggande underhåll

Aftersales service

När du väljer LINET:s produkter får du även fördelarna med LINET:s professionella service.

Vårt erbjudande innehåller en fullständigt bekymmersfri garanti och service efter försäljning. Det innefattar regelbundet förebyggande underhåll av utrustningen, tillhandahållande av reservdelar, reparationer och annan service.

- Tjänsterna erbjuds både som tillfälliga vid behov och som underhållsavtal.

- Vi vet att säkerhet och pålitlighet är det viktigaste inom vården och att juridiska bestämmelser måste följas. Vi är medvetna om vikten av styrning av kapitalflödet i ett kostnadsreducerande perspektiv.

- Utifrån vår erfarenhet har vi skapat ett serviceavtalsprogram som är fördelaktigt för våra kunder.Mer information

Fördelar

Gain a complex solution from one provider

FÅ EN KOMPLEX LÖSNING FRÅN EN OCH SAMMA LEVERANTÖR

LINET erbjuder inte endast vårdprodukter och lösningar för olika vårdinrättningar, utan även service efter försäljning. Vi bygger pålitliga relationer över hela världen utifrån långa samarbeten.

Extended

FÖRLÄNG LIVSLÄNGDEN FÖR DINA PRODUKTER OCH SÄKERSTÄLL MAXIMAL SÄKERHET FÖR DINA PATIENTER

Vår service efter försäljning har utformats för att maximera fördelarna för en vårdinrättnings investeringar genom att underhålla våra produkters avancerade tekniska funktioner.

Gain control over your cash flow

FÅ KONTROLL ÖVER DITT KAPITALFLÖDE

Våra serviceprogram ger dig kontroll över kapitalflödet och möjligheten att optimera och hantera utgifterna för service på ett bättre sätt.

Säkerställ lång livslängd för dina LINET-produkter (beskrivning av avtal)

Förebyggande underhåll är ett modernt sätt att upprätthålla våra produkters funktioner. Det utförs kontinuerligt genom regelbundna kontroller och diagnostik.

Microshifting

3 stjärnig - förebyggande

Detta avtal erbjuder komplett regelbundet förebyggande underhåll av LINET:s produkter enligt alla lagstadgade krav och bestämmelser. Det täcker alla visuella, funktionsmässiga och elektriska säkerhetskontroller och rekommenderade byten av slitdelar. Det trestjärniga avtalet är minimum för att hålla produkten säker och i gott skick. Det är ett krav från myndigheterna och får endast utföras av behörig personal.
Cost control

4 stjärnig - avancerad

Det fyrstjärniga avtalet täcker fullständigt regelbundet förebyggande underhåll. Det innehåller all service i det trestjärniga avtalet plus reparationer under avtalsperioden, inklusive arbetskostnader (exklusive reservdelar). Förbyggande underhåll och reparationer utförs av erfarna tekniker. Det fyrstjärniga avtalet är en avancerad lösning som täcker minimikraven plus utökad service.
5 star contract

5 stjärnig - fullservieavtal

Fullserviceavtalet täcker förebyggande underhåll, alla reparationer samt även reservdelar som kan behövas. Det femstjärniga avtalet är en förstklassig lösning som täcker alla möjliga situationer. Dina behov blir lösta med högsta prioritet så att du har full kontroll över kapitalflödet.
Extended warranty

Förlängt garantikontrakt

Kombinerar moduler av avtalade delar och reparationer för en definierad tidsperiod efter inköpet. Detta är en förlängning av standardgarantin när den upphör. För mer information om erbjudandet, kontakta våra försäljare.

Kontraktdetaljer

Välj det underhållsavtal som bäst passar din vårdinrättning. Hitta den bästa kombinationen av regelbundet förebyggande underhåll, reparationer och reservdelar.

  Förebyggande besök för underhåll Reparationer Reservdelar
Förlängd garanti
Fem stjärnor
Fyra stjärnor
Tre stjärnor

Ladda ner broschyr för eftersälj

Hör av dig för att få mer information om service efter försäljning

Kontakta vår kundrådgivning