Obstetrik, gynekologi och barnvård

Lär mer om våra produkter gällande obstetrik, gynekologi och barnvård.
 

Obstetrik, gynekologi och barnvård

Bland våra förlossnings-, gynekolog- och barnsjukvårdsprodukter återfinns bland annat förlossningssängen AVE 2 – vinnare av designpriset Red Dot Award – som ger funktionellt stöd för mödrar att föda i upprätt ställning och samtidigt hjälper vårdgivaren att arbeta säkert och ergonomiskt; den ergonomiska gynekologlösningen Gracie; och barnsängen TOM2 som syftar till att göra nödvändiga sjukhusvistelser så stressfria som möjligt för barn.