Tryckskadeföerbyggande

Som ett svar på det utmanande problemet med trycksår kommer nu en kombinerad lösning med Multicare X och den helt automatiska madrassen Opticare X som möjliggör inställningsjusteringar med en enkel knapptryckning.

Problemområden

  • Man tror att ungefär 6,3 % av alla patienter inom akutvården världen över drabbas av trycksår (1)
  • Upp till 95 % av skadorna beräknas gå att förhindra (2)
  • I USA läggs cirka 26,8 miljarder dollar om året på att behandla trycksår (3)

Lösning

Opticare X

OPTIMAL IMMERSION MADRASS
Tryckpunkterna minskar när patienten kan sjunka ner i madrassen. Vid ett optimalt läge minimeras trycket på känsliga punkter.

Smart ytinställning

OPTIMIZE MODE

Opticare X använder den patenterade sensortekniken Pressure Optimisation System för att kunna erbjuda optimal tryckavlastning. I läget Optimise kontrolleras madrassen kontinuerligt, och justeras för att hålla optimal luftvolym.

PRONE MODE

I läget Prone används mer luft än vid andra behandlingsmetoder för att skapa balans mellan tryckfördelning och stabilitet när patienten vårdas i bukläge (buklägesstöd rekommenderas).

MAX MODE

MAX inflate-läget innebär att madrassen fylls med luft i syfte att skapa ett mycket stabilt underlag när patienten ska flyttas eller vändas, eller vid vissa behandlingar. Läget avslutas automatiskt efter 30 minuter om tiden inte förlängs.

MOBILE MODE

Läget Mobile innebär att madrassen sjunker ihop något, vilket gör det bekvämare och lättare för mer rörliga patienter att själva kunna röra sig i sängen.

Sängramslösningar

LATERAL LUTNING

Hjälper vårdgivaren att själv kunna vända patienten och se hela patientens ryggsida

Ergoframe®

Ergoframe®-systemet minskar risken för skjuv och friktion mellan patientens hud och madrassen vid inställning av rygg- och lårstöd.


Hör av dig för att få mer information om MULTICARE

Kontakta vår kundrådgivning

(1) Al Mutariri, K.B., Hendrie, D. Global Incidence Of Pressure Ulcers In Public Hospitals. A Systematic Review. Wound Medicine, 2018, 22, P23-31.
(2) Hibbs, P. (1988). The Economic Benefits Of A Prevention Plan For Pressure Sores. Conference Presentation. The Fourth National Pressure Sore Symposium. The Guildhall, Bath
(3) Morse, S. (2019). More On Acute Care: Pressure Ulcers Cost The Health System $26.8 Billion A Year. Healthcare Finance. Oct 10, 2019.