Social ansvar

Vi strävar efter att skapa förutsättningar för bättre relationer och kommunikation, och erbjuder tjänster för att våra medarbetare ska trivas, må bra och känna sig trygga. LINET bidrar också till samhället genom att delta i lokala initiativ och agera snabbt när något händer i världen.

Strategi för samhällsansvar

MEDARBETARKOMMUNIKATION OCH STÖD

MEDARBETARKOMMUNIKATION
Vår VOICE of Employee-plattform hjälper oss att utföra regelbundna halvårsundersökningar av personalens trivsel så att vi kan agera snabbt och effektivt i enlighet med våra medarbetares behov och för att skapa bästa möjliga stämning i hela företaget. I den senaste undersökningen över medarbetarnas engagemang visade eNPS-indikatorn 77 %, och vi arbetar ständigt för att göra resultatet ännu bättre.
 
MEDARBETARSTÖD
LINETs hjälplinje People Care är alltid öppen och gratis för anställda och deras familjemedlemmar. Genom tjänsten får man till exempel hjälp med mentala problem, ekonomisk rådgivning och juridiska spörsmål.

SKOLA OCH UTBILDNING

Hela LINET Group bidrar till olika former av samarbete med skolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner i flera länder. Studenter kan till exempel söka olika stipendier och får även hjälp med rådgivning av våra experter på ledarskap och forskning.
 
Vi bjuder in unga människor till samarbeten kring specifika projekt som de kan arbeta med i en verklig företagsmiljö. På så sätt hjälper vi unga människor in i branschen samtidigt som vi knyter värdefulla kontakter.
 

SOCIALA PRINCIPER

RESPEKT OCH FÖRTROENDE
Vi belönar medarbetare som arbetat hos oss länge för deras lojalitet och engagemang.
Genom att anpassa oss efter individens behov och tillåta flexarbete gör vi det enklare för våra medarbetare att balansera arbetsliv och privatliv.
Vi har till och med en egen förskola för medarbetares barn, Linetka.
 
TRANSPARENS
Grundläggande etiska värderingar, mänskliga rättigheter och gällande lagstiftning följs alltid på LINET-arbetsplatser. Våra fabriker är öppna för besök från kunder och samarbetspartners, och vi står för våra arbets- och miljöförhållanden.
 
HÄLSA OCH SÄKERHET
LINET följer europeiska standarder för hälsa, säkerhet och hygien, i enlighet med arbetsrätten och tillhörande lagstiftning.
Vi utför regelbundna riskbedömningar och utvärderar åtgärder för att minska arbetsrelaterade skador, samtidigt som vi erbjuder kostnadsfri läkarrådgivning online.

DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

Vi är fast beslutna att kunna ge varje enskild medarbetare en arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier.

I frågor som rör rekrytering, anställning, personalutveckling och befordran – alla personalprocesser – gäller att inga beslut fattas baserat på kön, etnicitet, hudfärg, nationalitet, medborgarskap, härkomst, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet eller civilstånd. 

VÄRLDSHÄNDELSER

SOLIDARITET MED UKRAINA
För LINET var det en självklarhet att omedelbart hjälpa ukrainska kollegor som bestämde sig för att lämna landet och resa till Tjeckien.
LINET samarbetar aktivt med People in Need, en organisation som hjälper till på plats i Ukraina, och FN:s världsbank (UNOPS) som hade i uppdrag att leverera nödvändig utrustning till Ukraina.
 
CORONAPANDEMIN
Vi skapade så bra och säkra förhållanden som möjligt för våra medarbetare under pandemin, samtidigt som vi anpassade ledningsarbetet och produktionen efter rådande läge och vidtog flera åtgärder för att kunna uppfylla behoven hos de som behövde vår hjälp.

LADDA NER VÅR ESG-RAPPORT FÖR 2024

Vi är fast beslutna att fortsätta arbeta med lika stort fokus på samhälls- och miljöfrågor som på ekonomiska vinster och tillväxt. Miljöskydd, säkra arbetsförhållanden och god bolagsstyrning står som alltid överst på företagets prioriteringslista.

 
E = environment (miljö)
S = social (samhällsansvar)
G = governance (bolagsstyrning)

Hör av dig för att få mer information om LINET

Kontakta vår kundrådgivning