Intensivvård

Lär mer om våra intesivvårdsprodukter.

Intensivvård

Ledande intensivvårdslösningar med rambaserad lutning i sidled (lateral lutning) som hjälper patienterna att återhämta sig snabbare och minskar belastningen för vårdpersonalen.