Säkert omhändertagande och vård av patient

Rambaserad lutning i sidled (lateral lutning) gör det lättare att vända patienten med minskad ryggbelastning hos vårdgivaren.

Problemområden

  • 62 % av tillfrågad vårdpersonal är orolig att drabbas av svåra muskel-/skelettskador (1)
  • 56 % av tillfrågad vårdpersonal upplever muskuloskeletala besvär på grund av arbetsskada (1)
  • 52 % av tillfrågad vårdpersonal lider av kronisk ryggsmärta (1)
  • 38 % av tillfrågad vårdpersonal har sjukskrivit sig på grund av ryggsmärta (1)
  • 20 % av tillfrågad vårdpersonal har lämnat patientnära vård och sökt sig till andra tjänster på grund av ryggsmärta (1)

Lösning

LATERAL LUTNING

67% mindre genomsnittlig kraft krävs vid vändning av patient från ryggläge till sidoläge med lateral lutning. (2)
 
Rambaserad lateral lutning gör det lättare att vända patienten med minskad ryggbelastning hos vårdgivaren.

Sängramsbaserad lateral lutning

I en klinisk studie utförd på fem EU-vårdinrättningar tillfrågades 50 sjuksköterskor om de upplevde någon minskad belastning vid förflyttning av immobila patienter när LINET-sängarnas rambaserade laterala lutning på upp till 15 grader användes:
 
- 68% upplevde en signifikant minskad belastning
- 32% upplevde en måttligt minskad belastning
- 0% upplevde ingen minskad belastning

Övriga lösningar

Kombinerad lutning

En kombination av lateral lutning och omvänt bäckenhögläge underlättar vid behandling med lägesdränage.

Ergoframe®

Mindre risk att patienten hasar ner när ryggstödet och lårstödet höjs upp samtidigt. Vårdgivaren
behöver inte dra upp patienten igen.

Mobi-Lift®

Mindre fysisk ansträngning krävs av vårdgivaren för att hjälpa
patienten att resa sig & färre vårdgivare krävs för att utföra uppgiften.


Hör av dig för att få mer information om MULTICARE

Kontakta vår kundrådgivning

(1) 2011 Ana Health And Safety Survey, Https://Www.Nursingworld.Org/Practice-Policy/Work-Environment/Health-Safety/Health-Safety-Survey/
(2) Lebeda T et al. Effect of lateral tilt on patients turning. NRU for Occupational Physiology and Psychophysiology. 2021 Report no: 3636/2021, ex. 210347