En lösning som växer med uppgiften

Intensivvårdssäng

Mer information

Förbättrade vårdresultat

Eleganza 4

Early mobilization

Vårt program för tidig mobilisering med unika funktioner som Mobi-Lift(R)-handtag påskyndar patientens återhämtning
Eleganza 4

Förhindrar fall

 
Det unika grindkonceptet, ett flerzonsbaserat urstigningslarm och i-Brake(R) är bara några av säkerhetsfunktionerna som minskar fallrisken för patienten.
 
i-BRAKE
Den automatiska bromsen förhindrar fall orsakade av att sängen rör på sig, framför allt vid urstigning.
 
Urstigningslarm
Systemet övervakar urstigningar ur sängen och patientens rörelser i sängen. Det kan ställas in i två lägen beroende på patientens behov och rörlighet.
 
Grindkoncept
Grindkonceptet och höjdinställningen gör det enklare att anpassa sängen efter patientens specifika behov vad gäller till exempel tryckavlastande madrassystem och för att minimera fallrisken.
 
Nattbelysning
Belysningen gör det enklare för patienten att orientera sig om natten och skapar en trygg känsla.
 
Säkerhetsstopp
Sängen stoppas automatiskt när den sänks till det lägsta läget.
Eleganza 4

Bättre vårdupplevelse

Påskyndar patientens återhämtning genom att skapa bättre välbefinnande både fysiskt och mentalt med funktioner som Ergoframe® och ergonomiska patientstyrdon.
 
Hjärtläge
Hjärtläget hjälper patienter som lider av andningsbesvär och underlättar hjärt- och kärlsystemets funktion. Det gör det bekvämare för patienten att till exempel läsa och äta.
 
Större självbestämmande
Patienten har själv tillgång till två separata styrdon som kan användas för att ställa in sängen. Det ena är en inbyggd panel på grinden och det andra ett separat reglage som kan hängas på grinden.
Eleganza 4

Trycksårsförebyggande

Ergoframe® och LINETs stora utbud av passiva och aktiva madrasser ger stöd för den enskilda patientens specifika behov.
 
ERGOFRAME®
Bidrar till bättre patientkomfort och ergonomi, och ger minskad kompression av lung- och bukområde.
 
Madrasser
LINETs stora utbud av passiva, aktiva och hybridmadrasser gör det enklare att ge rätt stöd för den enskilda patienten och undvika skador. Innovativ teknik skapar förutsättningar för bättre vårdresultat med evidensbaserade rekommendationer.

Förbättrat arbetsflöde för vårdpersonal och avdelningar

Eleganza 4

Enkel patienttransport

Ett femte motordrivet hjul med i-Drive Power® för enklare patienttransport.

Eleganza 4

Effektivare vårdverksamhet

Smart Care-lösningar som SafetyPort förenklar det administrativa arbetet och effektiviserar på så sätt sjukhusets verksamhet.

Eleganza 4

Förenklade vårduppgifter

Den automatiska bromsfunktionen i-Brake® aktiveras automatiskt när sängen är ansluten till elnätet. Enknappsfunktioner gör det enklare att ändra sängens inställningar.

Mer information om Eleganza 4

External dimension
217,5×100 cm
Bed extension
0–22 cm
Mattress dimensions
208 × 90 cm
Siderails Height above Mattress Platform
45 cm
Height adjustment
41–79 cm
TR/ATR tilt
14°/14°
Backrest angle
65°
Thighrest angle
25°
Safe working load
250 kg
Maximum patient weight
185 kg

Hör av dig för att få mer information om ELEGANZA 4

Kontakta vår kundrådgivning