Innovation med människan i fokus

IVA säng med lateral lutning

Mer information

Design för svarvning

Eleganza 5

Early mobilization

Vårt program för tidig mobilisering med unika funktioner som Mobi-Lift(R)-handtag påskyndar patientens återhämtning och hjälper därmed sjukhuset att spara pengar.
 
MOBILIFT®
Patienten kan själv justera sängens höjd med hjälp av MobiLift®-handtaget.
 
MOBIRAILS
Ergonomiskt utformade handtag på sidorna.
 
Lutning i sidled
Tillsammans med höjdinställningen hjälper funktionen för lutning i sidled (lateral lutning) patienten att ta sig ur sängen.
Eleganza 5

Förhindrar fall

Det unika grindkonceptet, ett flerzonsbaserat urstigningslarm och i-Brake(R) är bara några av säkerhetsfunktionerna som minskar fallrisken för patienten.
 
Grindkoncept
Mindre sidoutrymme behövs för nedfällning av grindarna.
 
i-BRAKE®
Den automatiska bromsen förhindrar fall orsakade av att sängen rör på sig, framför allt vid urstigning.
 
Flerzonsbaserat urstigningslarm
Systemet övervakar patientens aktivitet och rörelser i sängen för att minska fallrisken.
 
Lägsta höjd
Den lägsta sänghöjden bidrar till att eventuella fall får mindre allvarliga följder.
Eleganza 5

Bättre vårdupplevelse

 
Påskyndar patientens återhämtning genom att skapa bättre välbefinnande både fysiskt och mentalt med funktioner som Ergoframe® och ergonomiska patientstyrdon.
 
Hjärtläge
Hjärtläget hjälper patienter som lider av andningsbesvär och underlättar hjärt- och kärlsystemets funktion. Det gör det bekvämare för patienten att till exempel läsa och äta.
 
Större självbestämmande
Patienten har själv tillgång till två separata styrdon som kan användas för att ställa in sängen. Det ena är en inbyggd panel på grinden och det andra ett separat reglage som kan hängas på grinden.
 
Elektrisk sängförlängning
En automatisk plattform som anpassar sig efter patientens längd för bästa möjliga bekvämlighet.
 
USB-integrering
Patienten kan ladda till exempel mobilen direkt i sängen.
Eleganza 5

Trycksårsförebyggande

Ergoframe® och LINETs stora utbud av passiva och aktiva madrasser ger stöd för den enskilda patientens specifika behov.
 
ERGOFRAME® 
Bidrar till bättre patientkomfort och ergonomi, och ger minskad kompression av lung- och bukområde.
 
Madrasser
linets stora utbud av passiva, aktiva och hybridmadrasser gör det enklare att ge rätt stöd för den enskilda patienten och undvika skador. innovativ teknik skapar förutsättningar för bättre vårdresultat med evidensbaserade rekommendationer.

Förbättrat arbetsflöde för vårdpersonal och avdelningar

Eleganza 5

Enkel patienttransport

Ett femte motordrivet hjul med i-Drive Power® för enklare patienttransport.

Eleganza 5

Effektivare vårdverksamhet

Smart Care-lösningar som SafetyPort förenklar det administrativa arbetet och effektiviserar på så sätt sjukhusets verksamhet.

Eleganza 2

Safe patient moving & handling

Lutning i sidled
Rambaserad lutning av sängen i sidled (lateral lutning) underlättar vid vändning av patienten och minimerar ryggsmärta.
 
Pedalinställning
Fotpedalerna gör att vårdgivaren får händerna fria och bidrar till effektiva atraumatiska patientförflyttningar.
Eleganza 5

Förenklade vårduppgifter

Den automatiska bromsfunktionen i-Brake® aktiveras automatiskt när sängen är ansluten till elnätet.

Enknappsfunktioner gör det enklare att ändra sängens inställningar.

i-Board: 1 styrcentral för sjukhuspersonal.

Mer information om Eleganza 5

External dimensions
219 ×100 cm
Bed extension
22 cm
Mattress dimension
208 x 90 cm
Siderail Height above Mattress Platform
45 cm
Height adjustment
43.5 - 81.5 cm
Lateral tilt
15°
TR/ATR tilt
14°/14°
Safe working load
250 kg

Hör av dig för att få mer information om ELEGANZA 5

Kontakta vår kundrådgivning