Fjärrsystem för patientövervakning

Patientövervakningssystem

Mer information

SafeSense 3

SafeSense® 3 presenterar en kombination av rörelseövervakning och fuktdetektering med smart teknik. Vårdgivare har tillräcklig information för att kunna svara på patientens behov.
Förhindrar fall
Trycksårsförebyggande
Förenklade vårduppgifter

Förbättrade vårdresultat

SafeSence 3

Förhindrar fall

 
Aktivitetsövervakning
följer patientens aktivitet i sängen.
 
Urstigningslarmet
skickar ett meddelande till vårdpersonalen om patienten lämnar sängen.
 
Urstigningslarmet har
en inställningsbar fördröjning för att personalen inte ska tillkallas i onödan
SafeSence 3

Bättre vårdupplevelse

 
Dynan
placeras diskret under madrassen.
 
Patienten behöver inte kalla
på personal och förklara sin situation.
 
Fuktdynan meddelar
vårdpersonalen om större mängder vätska eller fukt.
SafeSence 3

Trycksårsförebyggande

 
Trycksårsfunktionen meddelar vårdpersonalen
om patienten inte har rört på sig under en angiven tidsperiod.
 
Rörelseövervakning
visar patientens rörelser i sängen
 
Fuktavkänningsfunktionen
informerar vårdpersonalen om ökad fukthalt på madrassen.
Safesence 3

Förbättrat arbetsflöde för vårdpersonal och avdelningar

 
Tillförlitlig information
om aktivitet och fukt/vätska innebär att färre rutinkontroller behöver utföras.
 
Meddelandesystemet
kan förkorta reaktionstiden vid fall.
 
Påminnelser
kan ställas in för att meddela vårdpersonalen när patienten ska flyttas eller när andra åtgärder ska utföras.
SafeSence 3

SafeSense 3-installation

SafeSense® spårar patientens rörelser. Det är anslutet till både vårdavdelningens anropssystem och sjukhusets nätverk.
 
1. Sensordyna
Tålig sensormatta utan elektronik placeras under madrassen i brösthöjd.
 
2. Anslutningshubb
Elektronisk övervakningsenhet med gränssnitt till SafeSense®-program och anropssystemet, samt differenstryckgivare för detektering av överförda signaler.
 
3. Signalkoppling
Pneumatisk anslutning mellan sensordynan och anslutningshubben.
SafeSence 3

Vårdmonitor app

När SafeSense®-systemet har installerats och anslutits till sjukhusnätverket kan CareMonitor-appen användas för att spåra patienter och sammanställa översikter.
 
1. Påminnelse om lägesbyte
2. Patientnärvaro
3. Larm och varningar
4. Rörelse och aktivitet
5. Färgkodning för snabb översikt

Kompatibla sängar

SafeSence 3

Fristående lösning

Fristående användning utan direkt sängintegration.

Mer information om SafeSense 3

Motion monitoring
Timer from 10 to 100 minutes
Auto return patient detection
30 seconds delay
Bed exit alarm
Delay 0 to 30 minutes
Decubitus reminder
Timer from 2 to 6 hours
Connectivity
Wifi / Ethernet
Nurse call connection
Yes
Power supply
28–40Vss (power hub) / 230/24V (adapter)
OS (CareMonitor application)
Android / Windows

Hör av dig för att få mer information om SAFESENSE 3

Kontakta vår kundrådgivning