Podpora funkce plic

Individuální podpora funkce plic pomocí programovatelné automatické laterální terapie (ALT) a elektrické impedanční tomografie (EIT).

Problémy

 • Komplikace spojené s mechanickou ventilací
 • Nadměrné roztažení plic, barotrauma, kolaps plic a desaturace krv
 • Výrazné náklady pro zdravotnické zařízení

INVAZIVNÍ MECHANICKÁ VENTILACE (IMV) V USA

IMV představuje skupinu pacientů s vysokou mortalitou, která je spojena se značnými finančními náklady pro nemocniční zařízení.

3 109případů

na 100 000 dospělých, kteří podstoupili IMV v roce 2009 (1)

600 - 1 500USD

Zvýšení nákladů nemocnice za jeden den IMV (2)

2 093USD

Úspora nákladů na pacienta po zavedení CLRT (3)

Solution

Programovatelná automatická laterální terapie

Synergie dvou vzájemně se doplňujících technologií (ALT a EIT) vytváří uzavřený systém, který umožňuje individualizované lékařské zásahy pomocí přesného polohování s okamžitou zpětnou vazbou o účinku terapie prostřednictvím vizualizace v reálném čase.

AUTOMATICKÁ LATERÁLNÍ TERAPIE S ELEKTRICKOU IMPEDANČNÍ TOMOGRAFIÍ

 • AUTOMATICKÁ LATERÁLNÍ TERAPIE (ALT)
  Přesné a individuální nastavení laterálního náklonu umožňuje měnit rozložení ventilace a pomáhá při kolapsu plic.
 • ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ TOMOGRAFIE (EIT)
  Neinvazivní monitorovací systém zajišťuje funkční monitorování plic v reálném čase.
 • ALT řízená EIT umožňuje přesné řízení ventilace, která je:
  • Individualizovaná
  • Včasná
  • Nepřetržitá
  • Cílená
  • Šetrná
  • Bez radiace

KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O PRODUKTU MULTICARE

Kontaktujte naše zákaznické centrum

(1) Mehta Ab, Syeda Sn, Wiener Rs, Walkey Aj. Epidemiological Trends In Invasive Mechanical Ventilation In The United States: A Population- Based Study. J Crit Care. 2015 Dec;30(6):1217-21. Doi: 10.1016/J. Jcrc.2015.07.007. Epub 2015 Jul 16. Pubmed Pmid: 26271686; Pubmed Central Pmcid: Pmc4628853.
(2) Mechanical Ventilation In The Intensive Care Unit. The American Association For The Surgery Of Trauma [Online]. 633 N Saint Clair St, Suite 2600, Chicago, Il 60611: Aast, 2019 [Cit. 2019- 09-27]. Available From: Http://Www.Aast.Org/Generalinformation/ Mechanicalventilation.Aspx.
(3) Kang Sy, Distefano Mj, Yehia F, Koszalka Mv, Padula Wv. Critical Care Beds With Continuous Lateral Rotation Therapy To Prevent Ventilator- Associated Pneumonia And Hospital-Acquired Pressure Injury: A Cost- Effectiveness Analysis. J Patient Saf. 2019 Mar 20;. Doi: 10.1097/ Pts.0000000000000582. [Epub Ahead Of Print] Pubmed Pmid: 30896557.