Včasná mobilizace

Mikropolohování či madlo Mobi-Lift® jsou součástí komplexního programu Včasné mobilizace, který může pacientům pomoci k dřívějšímu zotavení a může také ušetřit nemocnici značné náklady.

Problémy

  • Rizikový přesun pacienta vzhledem k jeho vážnému stavu
  • Delší pobyt imobilního pacienta v nemocnici
  • Komplikace spojené s dlouhou hospitalizací
  • Zvýšené náklady pro nemocnici

Complications associated with long hospital stay

Výsledky používání programu Včasná mobilizace

12 dní
Průměrná délka pobytu na jednotce intenzivní péče (2)
 
$3,184 - $10,794
Průměrné denní náklady na JIP (1)
early2

Mobilizace s madlem Mobi-Lift®

O 63 % menší svalová síla dolních končetin potřebná pro úspěšné vstávání při použití madla Mobi-Lift® (3).

ŘEŠENÍ: Program včasné mobilizace

Brožura

ÚROVEŇ 1: Přesun imobilního pacienta

Problémy

Přesun imobilního pacienta
Hemodynamická nestabilita

 

Řešení

Mikropolohování
Automatická laterální terapie

 

 

 

ÚROVEŇ 2: CVIČENÍ PRO POSÍLENÍ SVALŮ

Problémy

Slabost trupu a středu těla pacienta
Hemodynamický a ortostatický trénink

Řešení

Jednotlačítkové funkce
- Vaskulární poloha
- Poloha kardiackého křesla
- Reverzní Trendelenburgova poloha
 

ÚROVEŇ 3: ZVÝŠENÍ SAMOSTATNOSTI PACIENTA

Problémy

Autonomie pacienta
Hodnocení svalové síly a hemodynamické stability

Řešení

Mobilizační tlačítko
Madlo Mobi-Lift®
Koncept postranic
 
 

ÚROVEŇ 4: POMOC PŘI VSTÁVÁNÍ PACIENTA

Problémy

2–3% úbytek svalové hmoty během prvních 10 dnů (5)

Řešení

Madlo Mobi-Lift®
Koncept postranic
Laterální náklon
 
 


VÝSLEDKY POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU VČASNÁ MOBILIZACE

Délka hospitalizace [dny] (2)

Pneumonie spojená s ventilátorem (VPA) [dny] (2)

Infekce spojené s hospitalizací (HAI) (2)

028 %

Včasná mobilizace na JIP by mohla minimalizovat ztrátu funkčních schopností a případně zkrátit pobyt v nemocnici o 28 % (2)

050 %

Program Včasné mobilizace může snížit výskyt deliria až o 50 % (2)


KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O PRODUKTU MULTICARE

Kontaktujte naše zákaznické centrum

(1) Daily Cost Of An Intensive Care Unit Day: The Contribution Of Mechanical Ventilation, Daily Cost Of An Intensive Care Unit Day: The Contribution Of Mechanical Ventilation - Pubmed (Nih.Gov)
(2) Titsworth Wl, Et Al. The Effect Of Increased Mobility On Morbidity In The Neurointensive Care Unit. J. Neurosurg. 2012; 116:1379 1388.
(3) Lebeda T Et Al Effect Of Mobi-Lift® On Patients Mobilisation. Nru For Occupational Physiology And Psychophysiology, Report No: 3636/2021, Ex. 210347. Data Upon Request 
(4) Schweickert W, Pohlman M, Pohlman A, Nigos C, Pawlik A, Esbrook C, Spears L, Miller M, Franczyk M, Deprizio D, Schmidt G, Bowman A, Barr R, Mccallister K, Hall J, Kress J (2009) Early Physical And Occupational Therapy In Mechanically Ventilated, Critically Ill Patients: A Randomised Controlled Trial. Lancet 373:1874–1882.
(5) Davis, K. G., & Kotowski, S. E. (2015). Prevalence Of Musculoskeletal Disorders For Nurses In Hospitals, Long-Term Care Facilities, And Home Health Care: A Comprehensive Review. Human Factors, 57(5), 754–792. Https://Doi.Org/10.1177/0018720815581933