SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Snažíme se posilovat vztahy a komunikaci a poskytovat služby podporující spokojenost, zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Společnost LINET také společensky přispívá svými iniciativami na podporu komunit a mezinárodních událostí.

Strategie společenské odpovědnosti

ZPĚTNÁ VAZBA OD ZAMĚSTNANCŮ

ZPĚTNÁ VAZBA OD ZAMĚSTNANCŮ
Naše platforma VOICE of Employee nám umožňuje provádět pravidelné pololetní průzkumy spokojenosti zaměstnanců, tak abychom mohli lépe a rychleji reagovat na jejich potřeby a celkovou atmosféru ve společnosti.
Aktuální míra angažovanosti našich zaměstnanců ve společnosti (eNPS) je 77 % a neustále hledáme způsoby, jak ji zlepšit.
 
PODPORA ZAMĚSTNANCŮ
Společnost LINET provozuje nonstop asistenční linku People Care, která je pro zaměstnance a jejich rodiny zdarma. Služba pomáhá řešit psychické problémy, poskytuje finanční poradenství a pomáhá s právními otázkami.

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

Celá skupina LINET se podílí na různých formách spolupráce se středními školami, univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi v mnoha zemích. Studenti mají možnost získat různé formy stipendií a také pomoc našich odborníků při vedení a výzkumu. 
 
Studenty zveme ke spolupráci na konkrétních projektech, které mohou realizovat přímo v reálném prostředí. Tak pomáháme mladým lidem začlenit se do oboru.
 

SPOLEČENSKÉ ZÁSADY

RESPEKT A DŮVĚRA
Odměňujeme dlouholeté zaměstnance za jejich loajalitu a nasazení pro naši společnost.
Díky tomu, že se přizpůsobujeme potřebám jednotlivců a umožňujeme pružnou pracovní dobu, podporujeme rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Naši zaměstnanci mohou také využívat služeb firemní školky LINETka.
 
TRANSPARENTNOST
Na všech pracovištích společnosti LINET jsou přísně dodržovány základní etické zásady, lidská práva a právní předpisy. Naše závody jsou přístupné všem zákazníkům a obchodním partnerům.
 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Společnost LINET dodržuje evropské zdravotní, bezpečnostní a hygienické normy stanovené zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy.
Pravidelně vyhodnocujeme zdravotní rizika pro zaměstnance a opatření přijatá s cílem omezit výskyt pracovních úrazů a poskytujeme také bezplatné lékařské konzultace online.

DISKRIMINACE

LINET se zavázal zajistit každému z nás pracoviště bez nezákonné diskriminace nebo obtěžování.

Při náboru a rozvoji zaměstnanců  se rozhoduje bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, národnost, státní příslušnost, původ, náboženství, věk, tělesné nebo duševní postižení, zdravotní stav, sexuální orientaci, genderovou identitu nebo genderové vyjádření či rodinný stav.

REAKCE NA SVĚTOVÉ DĚNÍ

SOLIDARITA S UKRAJINOU
Pro společnost LINET bylo přirozené okamžitě pomoci ukrajinským kolegům, kteří se rozhodli opustit Ukrajinu a přijet do České republiky.
Společnost LINET aktivně spolupracuje s organizací Člověk v tísni, která pomáhá přímo na Ukrajině a s Úřadem OSN pro projektové služby (UNOPS), jehož úkolem bylo dodat na Ukrajinu potřebné vybavení.
 
PANDEMIE COVID-19
Zajistili jsme co nejlepší a nejbezpečnější podmínky pro naše zaměstnance a zároveň jsme přizpůsobili řízení a výrobu situaci a přijali řadu opatření, abychom vyhověli požadavkům všech, kteří potřebovali naši pomoc.

ZPRÁVA ESG - ROK 2024

KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI LINET

Kontaktujte naše zákaznické centrum