GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v LINET Group

Kdo pracuje s vašimi osobními údaji?

Na této stránce najdete veškeré informace o osobních údajích, které zpracováváme v souvislosti s používáním našeho webu, našich postupech a vašich právech. Informace v této sekci vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 [1], které dále budeme nazývat GDPR.
 
KDO PRACUJE S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI?
Správcem vašich osobních údajů jsme my, společnost L I N E T spol. s r.o. [2] Naše společnost je součástí mezinárodní skupiny LINET Group SE [3], do které patří další výrobci zdravotnických produktů a naše pobočky v jednotlivých státech. 
 
Tyto společnosti mohou provádět zpracování vašich osobních údajů v roli zpracovatele či společných správců:
 
Název společnosti Účel, rozsah údajů
ACTUM+, s.r.o. 2785307 Přímý marketing – cookies, e-mailová adresa
Dial Telecom, a.s. 28175492 Provoz webu – IP adresa, aktivity
Internet Projekt, a.s. 26432552 Vývoj a správa webu – IP adresa, aktivity, cookies, obsah odeslaných formulářů
Dále s vašimi osobními údaji mohou pracovat následující služby, které v souvislosti s naším webem používáme:
 
Název služby Odkaz Účel, rozsah údajů
Facebook Ads www.facebook.com/ads Cílení reklamy (pouze pokud udělíte souhlas)
LinkedIn Campaign Manager www.linkedin.com Cílení reklamy (pouze pokud udělíte souhlas)
Google Ads ads.google.com Cílení reklamy (pouze pokud udělíte souhlas)
Salesforce Pardot Emailové kampaně (pouze pokud udělíte souhlas)
Vimeo https://vimeo.com/solutions/marketing Cílení reklamy (pouze pokud udělíte souhlas)
 
Pro účely webové analytiky na našem webu používáme nástroj Google Analytics, u kterého jsme učinili potřebná opatření k tomu, aby nebyly předávány žádné osobní údaje.

Kde pracujeme s vašimi osobními údaji?

Vaše osobní údaje zpracováváme jen pro jasně stanovené účely, jejichž přehled naleznete právě zde.
 
IP ADRESA
Bez vaší IP adresy se neobejdeme, jinak bychom vám nedokázali zobrazit náš web. Pro účely bezpečnosti našeho webu uchováváme vaši IP adresu společně s datem přístupu v přístupovém logu, a to po 30 dnů od vaší poslední návštěvy, poté jsou záznamy smazány.
 
SOUBORY COOKIE
Na našem webu využíváme několik druhů souborů cookie:
 
Technické a preferenční cookies
Díky těmto cookies si náš web pamatuje například jazyk, který jste si zvolili. Tyto cookies nezpracovávají žádné osobní údaje a slouží výhradně k tomuto účelu. Tyto soubory cookies jsou ve vašem prohlížeči uloženy do momentu, než cookies vymažete.
 
Analytické cookies
Na našem webu používáme nástroj Google Analytics pro měření webové návštěvnosti, do kterého žádné osobní údaje ale neposíláme. Analytické cookies jsou ve vašem prohlížeči uloženy maximálně 2 roky od vaší poslední návštěvy.
 
Reklamní cookies
Na našem webu využíváme služby Facebook Ads a DoubleClick k cílení reklamy, ale pouze v případě, že k tomu udělíte souhlas. Více o cookies těchto služeb se dozvíte na www.facebook.com/ads a www.doubleclick.net.
 
Newsletter
Náš newsletter zasíláme našim klientům, zaměstnancům a dále jen lidem, kteří se k němu přihlásili, v tomto případě na našem webu, a udělili tak souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Úplné znění souhlasu a možnost přihlásit se k newsletteru naleznete na www.linet.com/cs.
 
Kontaktní formulář
Prostřednictvím kontaktního formuláře se nás na cokoliv můžete zeptat nebo společně můžeme začít jednat o spolupráci. V rámci kontaktních formulářů pracujeme s Vaším jménem, informacemi o společnosti a e-mailovou adresou. Tyto údaje zpracováváme jen za účelem vytvoření nabídky našich služeb, jednání o nabídce nebo pro odpověď na Váš dotaz, a to nejdéle 12 měsíců od odeslání formuláře, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracovávání svých údajů.

Vaše práva

Vezměte, prosím, na vědomí, že dle GDPR máte právo:
 
Požadovat od nás informace o zpracovávání osobních údajů
- Přístupu ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování
- Vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů
- Odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů
- Obrátit se na nás nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování našich povinností v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
 
S výše uvedenými požadavky se můžete obrátit na adresu [email protected] nebo osobně na adrese Želevčice 5, Slaný.
 
Udělený souhlas můžete odvolat dle postupu uvedeném v textu příslušného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Informační memorandum

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LINET SPOL. S. R. O 
Vážení klienti, vážení zájemci o naše produkty, vážení zdravotníci,
cílem tohoto dokumentu je informovat vás o způsobu, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji v rámci našich marketingových aktivit a vývoje nových produktů. Tento dokument odpovídá na všechny otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů a seznámí vás s obecnými předpisy o ochraně osobních údajů, kterými se řídíme, a s vašimi zákonnými právy.
 
INFORMACE O SPRÁVCI
Správcem vašich osobních údajů z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) jsme my, společnost LINET spol. s. r. o. [2]. Naše společnost je součástí mezinárodní skupiny LINET Group SE [3], do níž patří další výrobci zdravotnických produktů a naše pobočky v jednotlivých zemích. Tyto společnosti mohou zpracovávat vaše osobní údaje v roli správce nebo společného správce.

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁKONNOST A TRANSPARENTNOST
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě několika zákonných titulů. Pokud jsme společně uzavřeli smlouvu nebo o ní zatím jen jednáme, související zpracování vašich údajů spadá pod právní titul plnění smlouvy. Bez vašich některých osobních údajů bychom se obešli, jejich zpracování po nás ale vyžadují další zákony, takové údaje tedy zpracováváme na základě naší právní povinnosti.  
 
Pokud jsme spolu již uzavřeli smlouvu, snažíme se, abyste z našich produktů získali maximální užitek. Proto vám například posíláme newslettery s produktovými tipy, pozvánky na školení a veletrhy a řadu dalších užitečných informací. Čas od času se s vámi také může spojit náš obchodní zástupce, a nabídnout vám vhodné rozšíření či úpravy produktu. Toto vše se děje na základě našeho oprávněného zájmu.
 
Pokud nejste naším zákazníkem a přesto vám posíláme naše newslettery, děje se tak na základě souhlasu, který jste nám udělili. Ten jste mohli vyjádřit zde na webu, na sociálních sítích či na výstavách a konferencích.
 
Informace o konkrétním způsobu zpracování osobních údajů naleznete v tomto dokumentu, v příslušných Informacích o zpracovávání osobních údajů anebo textu souhlasu tam, kde je souhlas použitým právním základem.
 
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Veškeré údaje, které zpracováváme, jsou zpracovávány za jasně stanoveným účelem. Přehled účelů, se kterými pracujeme, naleznete níže. Osobní údaje, u kterých již pominul účel zpracování, vždy mažeme nebo anonymizujeme.
 
MINIMALIZACE A PŘESNOST ÚDAJŮ
Zpracováváme jen ty údaje, které opravdu potřebujeme k danému účelu. Čas od času se vás zeptáme na aktualizaci vašich údajů, díky čemuž zajišťujeme, že budou vždy přesné.
 
OMEZENÍ DOBY
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu uvedenou v konkrétním textu souhlasu. Pokud je právním základem plnění smlouvy, zpracováváme vaše údaje po dobu trvání smlouvy. Poté můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu (např. pro vlastní evidenci obchodních případů či pro možnost obrany v případě právního sporu), a to zpravidla po dobu 5 let po ukončení smlouvy. Zpracování na základě právní povinnosti vychází z jednotlivých právních předpisů, které stanovují konkrétní lhůty.
 
INTEGRITA A DŮVĚRNOST
Zpracování vašich osobních údajů probíhá převážně v elektronické podobě. Veškeré systémy jsou pravidelně testovány a zabezpečeny proti náhodnému úniku dat. Všichni zaměstnanci společnosti LINET, kteří pracují s vašimi údaji, jsou pečlivě proškoleni prostřednictvím našich interních směrnic.
 
Veškeré papírové dokumenty jsou zabezpečeny a pracovníci jsou rovněž proškoleni, jakým způsobem mají s těmito materiály nakládat.

Účely zpracovávání osobních údajů

ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU
Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu probíhá v těchto situacích:
 
1. Uzavření a plnění smlouvy nebo jednání o smlouvě 
Abychom spolu mohli jednat o spolupráci a uzavřít smlouvu, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Tato situace nás opravňuje využít tyto údaje pouze pro účely jednání a uzavření smlouvy.
 
2. Zasílání newsletteru a nabídek
Pokud jsme společně uzavřeli smlouvu, posíláme vám na základě našeho oprávněného zájmu produktové tipy a nabídky. Od této komunikace se můžete kdykoliv odhlásit.
 
3. Produktová školení
 
4. Ochrana našich práv:
- Prevence podvodného jednání
- Předcházení vzniku škodu na našem majetku
- Vymáhání pohledávek, vedení soudních a jiných spor
 
 
ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU
Zpracování vašich údajů na základě souhlasu je dobrovolné. Pokud souhlas neudělíte, nebude nijak ovlivněno smluvní plnění. Na základě vašeho souhlasu realizujeme tyto aktivity:
 
1. Péče o klienty – aktivity, které nejsou předmětem plnění smlouvy a nelze je považovat za náš oprávněný zájem
 
2. Výzkum trhu
 
3. Vývoj a rozvoj našich produktů
 
4. Nabízení produktů a služeb

 
ZDROJE ÚDAJŮ
Osobní údaje získáváme zejména přímo od vás, v rámci jednání o smlouvě nebo udělení souhlasu. V některých případech čerpáme z veřejně dostupných zdrojů či od třetích osob oprávněných s vašimi údaji nakládat a předat je nám.

 
ROZSAH ÚDAJŮ
Pro výše uvedené účely zpracováváme následující vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, pracovní pozice, společnost, telefonní číslo, e-mailová adresa) a dále:

1. Pro účely vývoje našich produktů: informace o vašem vzdělání, datum narození

2. Pro účely produktových školení: účast na školení, výsledek testu

 
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje zpracováváme převážně v elektronické podobě v k tomu určených informačních systémech naší společnosti. Vaše údaje zpracovávají naši zaměstnanci a dále třetí osoby - zpracovatelé, s nimiž jsme uzavřeli písemné smlouvy zaručující stejnou úroveň ochrany soukromí, jakou poskytujeme my sami.   
 
 
PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především v České republice a dále v dalších státech Evropské unie (EU). Ačkoliv naše skupina LINET Group SE působí i mimo státy EU, osobní údaje evropských zákazníků mimo Evropskou unii nepředává.

 
ODVOLÁNÍ SOUHLASU
Pro některé účely smíme vaše osobní údaje zpracovávat jen na základě vašeho souhlasu. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v textu příslušného souhlasu anebo prostřednictvím výše uvedeného kontaktu. Pokud svůj souhlas odvoláte, vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat pro daný účel. Vaše osobní údaje přesto mohou být zpracovávány k jiným účelům, kterou jsou založeny na jiných právních základech.

- Právo na přístup
Kdykoliv po nás můžete požadovat informace o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Vaši žádost vyřídíme bezplatně a bezodkladně. V rámci vašeho práva na přístup vám poskytneme i kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme.

- Právo na opravu a omezení zpracování
Pokud jakýkoliv svůj osobní údaj shledáte jako zastaralý nebo nesprávný, máte právo požadovat opravu těchto údajů a zastavení zpracování do doby provedení opravy. Stejně tak nás můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů pro vybrané účely.

- Právo na výmaz
Můžete po nás požadovat vymazání svých osobních údajů. V případě souhlasu žádost o výmaz údajů bude považována za odvolání vašeho souhlasu, v případě jednání o smlouvě tato žádost povede k ukončení tohoto jednání.

- Právo vznést námitku
Proti zpracování založenému na právním základě oprávněného zájmu (viz výše) můžete kdykoliv vznést námitku. Týká-li se námitka zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovány. V ostatních případech budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze tehdy, prokážeme-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 
 
DALŠÍ INFORMACE
V případě jakýchkoliv pochybností o zpracovávání osobních údajů se na nás můžete obrátit se žádostí o vysvětlení. Obrátit se můžete se stížností případně i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

[1] Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repealing Directive 95/46/ES.
[2] L I N E T spol. s r.o., with registered office in Želevčice 5, Slaný, 274 01, Company ID No. 00507814, registered in the Commercial Register maintained at the Municipal Court in Prague, Section C, Section 163.
[3] LINET Group SE with registered office in Amstelwijckweg 2-C, Dordrecht,  3316 BB, Netherlands.