Řešení podle vašich potřeb

Lůžko pro intenzivní péči

Zjistěte více

Zlepšení stavu pacientů

Eleganza 4

Včasná mobilizace

Díky speciálním funkcím pomáhá lůžko Eleganza 4 řešit problém mobilizace, který patří k nejzávažnějším potížím na jednotkách intenzivní péče.Mobi-Lift® je unikátní funkcí lůžek LINET. Poskytuje pacientovi stabilní oporu při sezení na okraji lůžka a při vstávání. Pacient si může nastavit individuálně výšku lůžka pomocí tlačítka nahoru nebo dolů.
Eleganza 4

Prevence pádů

 
Naše jedinečná koncepce postranic, Bed Exit Alarm lůžka a brzda i-Brake(R) jsou jen některé z bezpečnostních funkcí, které snižují pravděpodobnost pádu pacienta.
 
Brzda i-BRAKE
Automatická brzda zabraňuje pádům způsobeným nestabilitou lůžka, zejména při jeho opouštění.
 
BED EXIT ALARM
Systém monitoruje pohyb pacienta na lůžku a případně opuštění lůžka. Může být nastaven ve dvou režimech podle stavu a mobility pacienta.
 
KONCEPT POSTRANIC
Koncept a výška postranic optimalizují speciální potřeby pacientů.
 
BEZPEČNÉ MEZERY
Možnost použití různých pasivních a aktivních matrací
Prevence pádů
 
NOČNÍ PODSVÍCENÍ
Funkce podporuje lepší orientaci pacienta v noci a poskytuje pocit bezpečí.
 
SAFESTOP
Lůžko se automaticky zastaví v nejnižší poloze.
Eleganza 4

Komfort pro pacienta

Zajištění fyzické a psychické spokojenosti pacientů pro rychlejší zotavení díky funkcím, jako je Ergoframe® či integrovaný a pacientský ovladač.
 
KARDIACKÉ KŘESLO
Tato poloha je vhodná pro pacienty s dýchacími problémy a podporuje funkce kardiovaskulárního systému.
 
PRO VĚTŠÍ NEZÁVISLOST
Pacient má okamžitý přístup ke dvěma samostatným ovladačům pro základní polohování lůžka. Jedná se o integrovaný ovladač v postranicích a dále pak samostatný ovladač, který lze zavěsit na postranici.
Eleganza 4

PREVENCE VZNIKU DEKUBITŮ

Ergoframe® a široká nabídka pasivních a aktivních matrací LINET podporují individuální potřeby pacientů.
 
ERGOFRAME®
Rozšíření prostoru v pánevní oblasti zlepšuje pohodlí pacienta na lůžku a minimalizuje tlak v hrudní a břišní oblasti.
 
MATRACE
Široká škála pasivních, hybridních a aktivních matrací LINET umožňuje uspokojit individuální potřeby pacientů v souvislosti s prevencí dekubitů a jejich léčbou. Inovativní technologie napomáhají k lepším léčebným účinkům, což dokládají mnohá měření a studie.

Přínos pro zdravotnický personál a pracovní postupy nemocnice

Eleganza 4

SNADNÝ TRANSPORT PACIENTA

Motorizované páté kolečko s pohonem i-Drive Power® pro snazší transport.

Eleganza 4

Efektivnost nemocničního provozu

Naše řešení Smart Care, například SafetyPort, minimalizují administrativní úkony a zefektivňují nemocniční provoz.

Eleganza 4

Efektivní péče

i-Brake - automatická brzda předchází pádům pacientů způsobených nezabrzděným lůžkem, obzvláště při vstávání. Automaticky se aktivuje při zapojení lůžka do elektrické sítě. Jednotlačítkové funkce usnadňují polohování lůžka.

Více informací o lůžku Eleganza 4

Vnější rozměry
217,5 × 100 cm
Prodloužení lůžka
0–22 cm
Rozměry matrace
208 × 90 cm
Výška postranic nad ložnou plochou matrace
45 cm
Výška ložné plochy
41–79 cm
TR/ATR
14°/14°
Úhel zádového dílu
65°
Úhel stehenního dílu
25°
Bezpečné pracovní zatížení
250 kg
Maximální hmotnost pacienta
185 kg

KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O LŮŽKU ELEGANZA 4

Kontaktujte naše zákaznické centrum