Zjednodušení postupů zdravotnického personálu

Integrovaný ovládací panel matrace a rychlý přístup k okamžité resuscitaci pomáhají snížit složitost ošetřovatelských postupů.

VÝZVY

  • 41 % zdravotníků trpí nedostatkem času. (1)
  • 34 % zdravotníků musí v pracovní době vykonávat více činností najednou. (2)
  • Syndrom vyhoření uvedlo 15,6 % zdravotních sester. (3)

Řešení

Integrovaný ovládací panel matrace

Ovládací panel matrace je integrován v postranici lůžka Essenza 300. To usnadňuje přístup a ovládání pro zdravotníka a eliminuje potřebu dalších napájecích kabelů.

Rychlé nastavení pro zahájení neodkladné KPR

Řada matrací HybriMatt je vybavena snadným nastavením pro zahájení KPR.


KONTAKTUJTE NÁS A ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ O PORTFOLIU MATRACÍ HYBRIMATT

Kontaktujte naše zákaznické centrum

(1) OSHA. Musculoskeletal disorders in the healthcare sector: Discussion
Paper. European Agency for Safety and Health at Work. 2020 June 21.
[Cited: 2022 Nov 23] Available online: https://osha.europa.eu/en/publications/
musculoskeletal-disorders-healthcare-sector.    (2) Kalisch BJ, Aebersold M. Interruptions and multitasking in nursing care.
Jt Comm J Qual Patient Saf. 2010 Mar;36(3):126-32. doi: 10.1016/s1553-
7250(10)36021-1. PMID: 20235414.
(3) PRC National Nursing Engagement Report. Trends and Implications with
Nursing Engagement. 2019.