Podpora zotavení pacienta

Matrace HybriMatt nabízí širokou škálu aktivních režimů, které podporují zotavení pacienta.

VÝZVY

  • U pacientů s dekubity kategorie I může být vysoké riziko vzniku dekubitů kategorie II a vyšší. (1)
  • Pacient s dekubity zůstává v nemocnici o 9,5 dne déle. (2)
  • Čím vyšší kategorie dekubitů, tím více času na rekonvalescenci je potřeba. (3)

Řešení

Široký výběr aktivních režimů

K dispozici jsou režimy střídavé tlakové terapie (APT), konstantně nízkého tlaku (CLP) a MAX, které podporují zotavení pacienta.
• Režim střídavé tlakové terapie (APT) je systém, kdy se cely pravidelně nafukují a vyfukují a tím se snižuje tlak.
• Režim konstantně nízkého tlaku (CLP) umožňuje stejný vnitřní tlak v celách, který podporuje větší komfort pacienta.
• Režim MAX nafoukne matraci tak, aby byla pevnější a stabilnější a podporovala ošetřovatelské postupy.


KONTAKTUJTE NÁS A ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ O PORTFOLIU MATRACÍ HYBRIMATT

Kontaktujte naše zákaznické centrum

(1) EPUAP/NPIAP/PPPIA. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National
Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance.
Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice
Guideline. The International Guideline. 2019 Emily Haesler (Ed.)
(2) Wassel CL, Delhougne G, Gayle J, Dreyfus J, Larson B. Risk of readmissions,
mortality, and hospita acquired conditions across hospital acquired
pressure injury (HAPI) stages in a US National Hospital Discharge database.
International Wound Journal [Internet]. 2020 Aug 23;17(6):1924–
1934. Available from: https://doi.org/10.1111/iwj.13482
(3) Guest JF, Fuller GW, Vowden P, Vowden KR. Cohort study evaluating
pressure ulcer management in clinical practice in the UK following initial
presentation in the community: costs and outcomes. BMJ Open. 2018 Jul
25;8(7):e021769. doi: 10.1136/bmjopen-2018-021769. PMID: 30049697;
PMCID: PMC6067374.