Podpora zotavení pacienta

Díky aktivnímu systému se dvěma celami je možné  střídat tlak v sousedních celách. V jedné cele se tlak  sníží, a tím se minimalizuje tlakové zatížení, vedlejší  cela je nafouknutá a poskytuje oporu. Ve zvoleném  cyklu se pak tento proces průběžně opakuje.

PROBLÉMY

  • Pacient se stávajícími dekubity kategorie I může být vystaven vysokému riziku vzniku dekubitů kategorie II a vyšší (1)
  • Při vzniku dekubitu má svalová a tuková tkáň nižší odolnost vůči tlaku a teplotě (2)
  • Čím vyšší je kategorie dekubitu, tím více času je potřeba k hojení (3)

SOLUTION

VYPUŠTĚNÍ VZDUCHU Z JEDNOTLIVÝCH CEL

LOKÁLNÍ ODLEHČOVÁNÍ TLAKU.
Samouzavírací ventily umožňují odpojení jedné cely bez vlivu na fungování matrace jako celku. To umožňuje snížení tlaku na určité části těla pacienta. POZNÁMKA: Vždy proveďte manuální kontrolu, abyste se ujistili, že se matrace nepropadá kvůli vypuštění cely.

KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O MODELECH AIR2CARE

Kontaktujte naše zákaznické centrum

1. EPUAP/NPIAP Clinical Practice Guideline 2019
2. Zeevi T, Levy A, Brauner N, Gefen A. Effects of ambient conditions on the
risk of pressure injuries in bedridden patients-multi-physics modelling of
microclimate. Int Wound J. 2018 Jun;15(3):402-416. doi: 10.1111/iwj.12877. Epub
2017 Dec 17. PMID: 29250903; PMCID: PMC7949503.
3. Guest JF, Fuller GW, Vowden P, Vowden KR. Cohort study evaluating pressure
ulcer management in clinical practice in the UK following initial presentation in
the community: costs and outcomes. BMJ Open. 2018 Jul 25;8(7):e021769. doi:
10.1136/bmjopen-2018-021769. PMID: 30049697; PMCID: PMC6067374.