Péče o pacienta a manipulace s ním

Laterální náklon lůžka umožňuje snadnější manipulaci pacienta a snižuje fyzickou zátěž zdravotnickému personálu.

Problémy

  • 62 % zdravotních sester má obavy z muskuloskeletálního poranění (1)
  • 56 % zdravotních sester uvedlo bolesti pohybového aparátu způsobené prací (1)
  • 52 % zdravotních sester trpí chronickou bolestí zad (1)
  • 38 % zdravotních sester bylo v pracovní neschopnosti kvůli bolestem zad (1)
  • 20 % sester opustilo kvůli bolestem zaměstnání (1)

Solution

Laterální náklon

67% snížení průměrné síly potřebné k otočení pacienta z polohy vleže na zádech na bok při použití laterálního náklonu. (2)
 
Laterální náklon lůžka umožňuje snadnější manipulaci s pacientem a snižuje fyzickou zátěž zdravotnickému personálu.

Laterální náklon lůžka

V klinické studii provedené v 5 zdravotnických zařízeních v EU bylo dotazováno 50 zdravotních sester. Téma: Snížení zátěže při polohování imobilních pacientů s využitím laterálního náklonu lůžka LINET do 15 stupňů:
 
- 68 % pocítilo velmi výrazné snížení zátěže
- 32 % pocítilo mírné snížení zátěže
- 0 % nepociťovalo žádné snížení zátěže

Další řešení

Kombinovaný náklon lůžka

Díky kombinaci reverzní Trendelenburgovy polohy a laterálního náklonu lze snadno provádět hygienu dýchacích cest (posturální drenáž).

ERGONOMICKÝ RÁM ERGOFRAME®

Systém zvyšuje pohodlí a ergonomii polohy pacienta na lůžku a minimalizuje stlačení v plicní, břišní a pánevní oblasti.

Madlo Mobi-Lift®

Snižuje fyzickou námahu a počet osob, potřebných k manipulaci s pacientem.


KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O PRODUKTU MULTICARE

Kontaktujte naše zákaznické centrum

(1) 2011 Ana Health And Safety Survey, Https://Www.Nursingworld.Org/Practice-Policy/Work-Environment/Health-Safety/Health-Safety-Survey/
(2) Lebeda T et al. Effect of lateral tilt on patients turning. NRU for Occupational Physiology and Psychophysiology. 2021 Report no: 3636/2021, ex. 210347