Prevence vzniku proleženin

Řešení náročné problematiky dekubitů prostřednictvím kombinace Multicare® X a plně automatické matrace Opticare® X, která umožňuje upravit nastavení stisknutím jediného tlačítka na jedné obrazovce.

Problémy

  • Celosvětový výskyt dekubitů v nemocnicích poskytujících akutní péči se odhaduje přibližně na 6,3 % (1)
  • Předpokládá se, že až 95 % dekubitů lze předejít (2)
  • V USA se na léčbu dekubitů ročně vynaloží přibližně 26,8 miliardy dolarů (3)

Solution

Opticare X


OPTIMÁLNÍ ZANOŘENÍ
Maximální redistribuce tlaku prostřednictvím zanoření a obemknutí díky patentované technologii detekce propadnutí – LINET® Bottoming Out Detection System.

SOFISTIKOVANÉ NASTAVENÍ MATRACE

OPTIMÁLNÍ REŽIM

Optimální zanoření zajišťuje co nejoptimálnější redistribuci tlaku bez rizika propadnutí.

PRONAČNÍ REŽIM

Pronační režim: vyšší hladina vzduchu pro zajištění rovnováhy mezi redistribucí tlaku a stabilitou u pacientů ošetřovaných v pronační poloze.

MAXIMÁLNÍ REŽIM

Maximální nafouknutí představuje pevnou a stabilní oporu při péči o pacienta. Po 30 minutách se automaticky přepne do optimalizačního režimu, aby se zabránilo riziku vzniku dekubitů.

MOBILNÍ REŽIM

Mobilní režim : správná rovnováha vzduchu pro redistribuci tlaku a podporu stability mobilních pacientů.

LOŽNÁ PLOCHA

Laterální náklon

Umožňuje zdravotnickému personálu otáčet pacienta bez pomoci další osoby.

Ergoframe®

Ergoframe® omezuje smyk a tření mezi pacientem a matrací při polohování zádového a stehenního dílu.


KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O PRODUKTU MULTICARE X

Kontaktujte naše zákaznické centrum

(1) Al Mutariri, K.B., Hendrie, D. Global Incidence Of Pressure Ulcers In Public Hospitals. A Systematic Review. Wound Medicine, 2018, 22, P23-31.
(2) Hibbs, P. (1988). The Economic Benefits Of A Prevention Plan For Pressure Sores. Conference Presentation. The Fourth National Pressure Sore Symposium. The Guildhall, Bath
(3) Morse, S. (2019). More On Acute Care: Pressure Ulcers Cost The Health System $26.8 Billion A Year. Healthcare Finance. Oct 10, 2019.