Efektivnost nemocničního provozu

Díky laterálnímu náklonu jsou časově náročné rutinní úkony efektivnější a naše chytré asistenční systémy pomáhají s administrativou a přehledem o pacientech.

Problémy

  • Administrativní zátěž
  • Vysoké hygienické nároky
  • Ekonomicky efektivní modernizace

Solution

LINIS SafetyPort ®

Sběr dat z 39 datových bodů lůžka Multicare X v oblastech:
- Bezpečnost pacienta
- Mobilizace
- Management lůžka
- Využití lůžka

ÚSPORA ~9 HODIN ČASU ZDRAVOTNÍKA DENNĚ DÍKY LATERÁLNÍMU NÁKLONU (1).

Studie ve třech zařízeních porovnávala čas a zdroje potřebné k polohování pacientů při využití laterálního náklonu lůžka LINET® v porovnání se statickým rámem, přičemž výsledkem byla čistá úspora času ~9 hodin , který lze využít k jiným důležitým činnostem. 

Další řešení

Účinné předcházení infekcím

Hladká konstrukce rámu lůžka umožňuje snadnější čištění díky absenci obtížně přístupných míst.

SLOUPOVÁ KONSTRUKCE

Patentovaná sloupová konstrukce umožňuje nejen laterální náklon rámu lůžka, ale také výrazně usnadňuje čištění podvozku.

Velký výběr matrací

Konstrukce lůžka Multicare X umožňuje použití aktivních, hybridních a pasivních matrací podle individuálních potřeb pacienta.


KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O PRODUKTU MULTICARE X

Kontaktujte naše zákaznické centrum

(1) LINET internal calculation. 2022 Data upon request.