Prevence vzniku dekubitů

Problémy

  • Celosvětová prevalence nemocničních dekubitů (HAPI) se v segmentu akutní péče pohybuje v rozmezí 6–18,5 % (1)
  • Dekubity mohou vzniknout již během několika minut po znehybnění (2)
  • Náklady na léčbu dekubitů se pohybují od 1 214 do 14 108 liber (3)

ŘEŠENÍ

INTEGROVANÁ MATRACE AIR2CARE

s alternujícím tlakem minimalizuje tlakové zatížení.

Přerušované snižování tlaku

Air2Care díky alternujícímu dvoucelovému systému snižuje tlak a pomáhá minimalizovat dlouhotrvající zvýšený tlak na tělo pacienta. Alternující tlak lze použít pro prevenci dekubitů jako součást komplexního programu péče.

Automatické nastavení tlaku se systémem Easy Smart

Stisknutím jediného tlačítka se matrace automaticky a plynule přizpůsobí individuální velikosti, hmotnosti a poloze pacienta.

Široký sortiment matrací pro lůžka Essenza

Pro zajištění vysokého komfortu pacientů a prevenci vzniku dekubitů poskytuje LINET široký výběr matrací pro lůžka Essenza .


KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O LŮŽKU ESSENZA 300

Kontaktujte naše zákaznické centrum

(1) Tervo-Heikkinen TA, Heikkilä A, Koivunen M, Kortteisto TR, Peltokoski J, Salmela S, Sankelo M, Ylitörmänen TS, Junttila K. Pressure injury prevalence and incidence in acute inpatient care and related risk factors: A cross-sectional national study. Int Wound J. 2022 May;19(4):919-931. doi: 10.1111/iwj.13692. Epub 2021 Oct 4. PMID: 34605185; PMCID: PMC9013578.
(2) Gefen A, Brienza DM, Cuddigan J, Haesler E, Kottner J. Our contemporary understanding of the aetiology of pressure ulcers/pressure injuries. Int Wound J. 2022 Mar;19(3):692-704. doi: 10.1111/iwj.13667. Epub 2021 Aug 11. PMID: 34382331; PMCID: PMC8874092.
(3) Padula WV, Delarmente BA. The national cost of hospital-acquired pressure injuries in the United States. Int Wound J. 2019 Jun;16(3):634-640. doi: 10.1111/iwj.13071. Epub 2019 Jan 28. PMID: 30693644; PMCID: PMC7948545.