Prevence vzniku dekubitů

Problémy

  • Celosvětová prevalence nemocničních dekubitů (HAPI) se v segmentu akutní péče pohybuje v rozmezí 6–18,5 % (1)
  • Dekubity mohou vzniknout již během několika minut po znehybnění (2)
  • Náklady na léčbu dekubitů se pohybují od 1 214 do 14 108 liber (3)

Solutions

INTEGROVANÁ MATRACE AIR2CARE

s alternujícím tlakem minimalizuje tlakové zatížení.

KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O LŮŽKU ESSENZA 300

Kontaktujte naše zákaznické centrum

(1) Tervo-Heikkinen TA, Heikkilä A, Koivunen M, Kortteisto TR, Peltokoski J, Salmela S, Sankelo M, Ylitörmänen TS, Junttila K. Pressure injury prevalence and incidence in acute inpatient care and related risk factors: A cross-sectional national study. Int Wound J. 2022 May;19(4):919-931. doi: 10.1111/iwj.13692. Epub 2021 Oct 4. PMID: 34605185; PMCID: PMC9013578.
(2) Gefen A, Brienza DM, Cuddigan J, Haesler E, Kottner J. Our contemporary understanding of the aetiology of pressure ulcers/pressure injuries. Int Wound J. 2022 Mar;19(3):692-704. doi: 10.1111/iwj.13667. Epub 2021 Aug 11. PMID: 34382331; PMCID: PMC8874092.
(3) Padula WV, Delarmente BA. The national cost of hospital-acquired pressure injuries in the United States. Int Wound J. 2019 Jun;16(3):634-640. doi: 10.1111/iwj.13071. Epub 2019 Jan 28. PMID: 30693644; PMCID: PMC7948545.