Včasná mobilizace

Problémy

  • Komplikace spojené s dlouhou hospitalizací (1)
  • Delší doba hospitalizace z důvodu imobility (2)
  • Zvýšené náklady pro nemocnici (1)
  • 9 300 $ Celkové náklady na nemocniční péči za pobyt (3)

Řešení

Brochure

0. ÚROVEŇ: NA LŮŽKU, IMOBILNÍ

Kritéria

Klinicky stabilní, ale neschopný spolupracovat při péči

Řešení

Laterální náklon
HOB
Reverzní Trendelenburgova poloha
Vaskulární poloha nohou
 
 

1. ÚROVEŇ: NA LŮŽKU, AKTIVNÍ

Kritéria

Upoután na lůžko, schopný spolupracovat

Řešení

Laterální náklon
HOB
Reverzní Trendelenburgova poloha
Vaskulární poloha nohou
Mobi-Grips
Kardiacké křeslo*

2. ÚROVEŇ: SCHOPNÝ SEDĚT

Kritéria

Dostatečně způsobilý, aby mohl sedět vzpřímeně a pohybovat nohou proti gravitaci

Řešení

Mobi-Pad*
Mobi-Grips*
Kardiacké křeslo*
 
 
 

3. ÚROVEŇ: SCHOPNÝ STÁT

Kritéria

Zvýšená síla pro činnosti ve stoje a aktivní účast při přesunech na židli

Řešení

Madlo Mobi-Lift®*
Mobi-Grips*
Mobi-Pad*
Laterální náklon*
 
 

4. ÚROVEŇ: SCHOPNÝ CHODIT

Kritéria

Zvládá chůzi po místnosti a samostatně se přesune na židli

Řešení

Madlo Mobi-Lift®*
Mobi-Grips*
Mobi-Pad*
Laterální náklon*
 
 KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O LŮŽKU ESSENZA 300 LT

Kontaktujte naše zákaznické centrum

(1) Bai AD, Dai C, Srivastava S, Smith CA, Gill SS. Risk factors, costs and complications of delayed hospital discharge from internal medicine wards at a Canadian academic medical centre: retrospective cohortstudy. BMC Health Serv Res. 2019 Dec 4;19(1):935. doi: 10.1186/s12913-019-4760-3. PMID: 31801590; PMCID: PMC6894295. 
(2) Cortes OL, Delgado S, Esparza M. Systematic review and meta-analysis of experimental studies: In-hospital mobilization for patients admitted for medical treatment. J Adv Nurs. 2019 Sep;75(9):1823-1837. doi: 10.1111/jan.13958. Epub 2019 Mar 6. PMID: 30672011. 
(3) Fay B. Hospital and Surgery Costs. America’s Debt Help Organization. 12 Oct 2021. Cited: 21 Sept 2022. Available online: https://www.debt.org/medical/hospital-surgery-costs/#:~:text=Hospital%20 costs%20averaged%20%242%2C607%20per%20day%20 throughout%20the,distant%20second.%20If%20 you%20stay%20overnight%2C%20 costs%20soar