PREVENCE VZNIKU DEKUBITŮ

Účinná prevence dekubitů s matrací Air2Care díky dvoucelovému alternujícímu systému a funkci uvedení do Fowlerovy polohy.

PROBLÉMY

  • Celosvětová prevalence nemocničních dekubitů (HAPI) je v segmentu akutní péče v rozmezí 6–18,5 % (1)
  • Náklady na léčbu dekubitů se pohybují od 1 214 do 14 1082 liber (2)
  • Dekubity vzniknout již během několika minut po znehybnění (3)
  • Zdravotní sestra by měla pravidelně kontrolovat, zda se pacient na matraci nepropadá (4)

Řešení

DVOUCELOVÝ ALTERNUJÍCÍ SYSTÉM

Matrace Air2Care s dvoucelovým alternujícím systémem snižuje tlak a pomáhá minimalizovat dlouhotrvající zvýšený tlak působící na na tělo klienta.

FUNKCE UVEDENÍ DO FOWLEROVY POLOHY

Matrace Air2Care se začne nafukovat, jakmile detekuje, že se zádový díl zvedl o 30°. Funkce uvedení do Fowlerovy polohy (Single Point Fowler Boost) umožňuje automatickou detekci zvýšené polohy zádového dílu.


KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE O MODELECH AIR2CARE

Kontaktujte naše zákaznické centrum

1. Tervo-Heikkinen TA, Heikkilä A, Koivunen M, Kortteisto TR, Peltokoski J,
Salmela S, Sankelo M, Ylitörmänen TS, Junttila K. Pressure injury prevalence
and incidence in acute inpatient care and related risk factors: A crosssectional
national study. Int Wound J. 2022 May;19(4):919-931. doi: 10.1111/
iwj.13692. Epub 2021 Oct 4. PMID: 34605185; PMCID: PMC9013578.
2. DeDealey C, Posnett J, Walker A. The cost of pressure ulcers in the United
Kingdom. J Wound Care. 2012 Jun;21(6):261-2, 264, 266. doi: 10.12968/
jowc.2012.21.6.261. PMID: 22886290.
3. Gefen A, Brienza DM, Cuddigan J, Haesler E, Kottner J. Our contemporary
understanding of the aetiology of pressure ulcers/pressure injuries. Int Wound
J. 2022 Mar;19(3):692-704. doi: 10.1111/iwj.13667. Epub 2021 Aug 11. PMID:
34382331; PMCID: PMC8874092.
4. EPUAP/NPIAP Clinical Practice Guideline 2019