LINET Group ochránil svůj patent automatické brzdy i-Brake® na italském trhu ve sporu se společností Malvestio

7. 6. 2023

LINET Group, největší světový výrobce nemocničních a pečovatelských lůžek pro pokročilou péči, investuje každoročně značné částky do výzkumu a vývoje svých inovativních řešení. Je zároveň připraven své investice důsledně bránit po celém světě. LINET Group vlastní zhruba 50 patentových řešení, 30 průmyslových vzorů a 100 ochranných známek.

Nejnověji rozhodnul italský soud spor LINET Group se společností Malvestio. Podle předběžného opatření vydaného soudem v Benátkách po zahájení předběžného soudního řízení bylo společnosti Malvestio nařízeno – mimo jiné – zastavit výrobu, distribuci a prodej lůžek, které obsahují automatickou brzdu, která vychází z patentovaného řešení LINET Group (Evropský patent EP 2 616 254 B1 validovaný v Itálii). Italský výrobce nesmí propagovat lůžka s automatickou brzdou jak na internetu, tak v tištěných materiálech.

Malvestio se proti tomuto předběžnému opatření vydaném soudem v zákonné lhůtě neodvolalo.

Společnost LINET Group následně podala žalobu, v níž se bude domáhat – mimo jiné – potvrzení porušení patentu a následné finanční náhrady škody. I v tomto řízení, stejně jako v předchozím, bude mít firma Malvestio možnost předložit argumenty proti žalobě.

LINET Group postavila svůj obchodní úspěch na světových trzích na inovacích a propracovaném a funkčním designu nemocničních lůžek. V tomto ohledu diktuje tržní trendy, o čemž svědčí i fakt, že řadu novinek po vypršení patentové ochrany přebrali i jiní výrobci. „Není to nic překvapivého, je to obvyklý úděl inovátora trhu. Zároveň platí, že si důsledně hájíme všechny naše aktivní patenty, průmyslové vzory i registrované ochranné známky,“ vysvětluje Šárka Houzáková, která má v LINET Group na starosti oblast duševního vlastnictví.

Její tým aktivně zasahuje ve všech případech, kdy je patentová ochrana porušena.

KONTAKT

Michal Uryč

Spokesperson

+420 603 939 285

[email protected]