Social responsibility

We strive to support and strengthen our relationships and communication and provide services supporting satisfaction, health and safety for our people. LINET also contributes to the broader society with its community-supporting initiatives and prompt responses to world events.

Sociale verantwoordelijkheid

Feedback en ondersteuning van werknemer

MEDEWERKERS FEEDBACK
Met ons VOICE of Employee-platform kunnen we tweemaal per jaar een tevredenheidsonderzoek onder werknemers uitvoeren, zodat we beter en sneller kunnen reageren op de behoeften van onze medewerkers en de sfeer binnen het bedrijf.
De huidige indicator voor werknemersbetrokkenheid binnen het bedrijf (eNPS) staat op 77%, we bekijken continue hoe we dit kunnen verbeteren.
 
WERKNEMER SUPPORT
LINET heeft People Care een hulplijn ter beschikking gesteld voor medewerkers met diverse hulp behoefte. Dit platform biedt ondersteuning bij psychische-, financiële- of juridische problemen.

Samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen

De hele LINET Group is in veel landen betrokken bij diverse vormen van samenwerking met middelbare scholen, universiteiten en andere opleidingsinstituten. We bieden studenten verschillende studiebeurzen aan en onze professionals geven ondersteuning op het gebied van leiderschap en research.  
 
We nodigen jonge mensen uit om samen te werken bij specifieke projecten en geven hen de kans de werkzaamheden direct in een bedrijfsomgeving uit te voeren. Op deze manier helpen we jonge mensen te integreren in het bedrijfsleven en krijgen wij toegang tot jong talent. 

Sociale principes

RESPECT EN VERTROUWEN
We belonen werknemers die al lang in dienst zijn voor hun trouw en toewijding aan ons bedrijf.
Door aanpassing aan de behoeften van individuen en de mogelijkheid van flexibele werkuren, stimuleren we de balans tussen werk en privé.
Onze werknemers in Slany kunnen zelfs gebruikmaken van de diensten van een bedrijfscrèche, Linetka.
 
TRANSPARANTIE
Fundamentele ethische principes, mensenrechten en wettelijke richtlijnen worden op elke LINET-werkplek strikt gevolgd. Onze fabrieken kunnen worden bezocht door onze klanten en partners - we staan 100% achter onze werkomstandigheden en -omgeving.
 
GEZONDHEID EN VEILIGHEID
LINET voldoet aan Europese gezondheids-, veiligheids- en hygiënenormen zoals gedefinieerd in de Arbowet en de desbetreffende wetgeving.
We beoordelen regelmatig gezondheidsrisico's voor werknemers en nemen maatregelen voor het terugdringen van werkgerelateerde aandoeningen; we bieden tevens gratis medische (online)consultaties aan.

Discriminatie en intimidatie

Ons bedrijf heeft vastgelegd dat iedereen een werkplek heeft die vrij is van onwettige discriminatie en intimidatie.

Bij het werven, aannemen, de loopbaanontwikkeling – kortom alle personeelsprocessen – worden besluiten genomen zonder te kijken naar gender, ras, kleur, nationaliteit, afkomst, religie, leeftijd, fysieke of mentale beperkingen, medische gezondheidstoestand, seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie, of huwelijkse staat.  

Wereldwijde gebeurtenissen

SOLIDARITEIT MET OEKRAÏNE
Het was vanzelfsprekend voor de LINET group direct hulp te bieden aan Oekraïense collega's en hun famiilies. LINET werkt actief samen met People in Need, een organisatie die rechtstreeks hulp verleent in de Oekraïne en met de Wereldbank van de Verenigd Naties (UNOPS), die bereid was om de benodigde middelen aan Oekraïne te leveren.
 
COVID-19 PANDEMIE
We hebben voor de best mogelijke en veilige omstandigheden voor onze werknemers gezorgd en hebben tegelijkertijd ons beheer en de productie aangepast aan de situatie en een groot aantal maatregelen geïmplementeerd.

DOWNLOAD ONS ESG-RAPPORT 2024

We zetten ons sterk in om onze aandacht te vestigen op sociale en milieu vraagstukken. Bescherming van het milieu, verbetering van veilige werkomstandigheden en het leveren van excellente governance behoren continu tot de topprioriteiten van het bedrijf.
 
E = milieu
S = sociaal
G = governance

Neem contact met ons op en ontdek meer over de Linet groep

Neem contact op met onze afdeling Sales