Kwaliteit & milieu

Bescherming van het milieu, verbetering van veilige werkomstandigheden en het voorkomen van vervuiling behoren continu tot de topprioriteiten van het bedrijf.

Milieustrategie

Verantwoord denken gedurende de gehele levenscyclus van het product.

Productlevenscyclus

We streven ernaar de levensduur van onze producten te verlengen door middel van hoogwaardige materialen, technologieën en professionele en betrouwbare aftersales-service. Hierdoor zijn we betrokken bij activiteiten die bijdragen aan de circulaire economie en die een geringere impact op onze producten hebben dan de andere effecten die ontstaan tijdens de afzonderlijke stappen van het productieproces.

Initiatieven

We ondersteunen initiatieven die invloed hebben op activiteiten die bijdragen aan het behoud van het milieu; en proberen regelmatig nieuwe ideeën te ontwikkelen om ecologisch handelen binnen het bedrijf te stimuleren..
Belangrijk is dat er overal binnen het bedrijf afval wordt gescheiden en dat er voor energiebesparende oplossingen wordt gekozen. Tijdens bedrijfsevenementen vermijden we het gebruik van niet-recyclebare disposables; en zelfs bij het samenstellen van cadeaus kiezen we voornamelijk lokale producten voorzien van ecologische verpakking.
We streven naar een zo economisch mogelijk verbruik van elektra met zuinige apparatuur en bij de aanschaf van bedrijfsvoertuigen kiezen we voor elektrische auto's en plug-in hybrides.

Afvalbeheer

Een van de doelstellingen van ons bedrijf is, dat een zo groot mogelijk gedeelte van het afval geschikt is voor hergebruik en energieterugwinning.
 
Slechts 11% van het geproduceerde afval van LINET gaat naar de vuilstort, 85% is recyclebaar afval en 4% van het afval wordt gebruikt voor energie.
 

Water

De hoeveelheid afvalwater die in het milieu terechtkomt is in lijn met de langetermijn-waterbeheerdoelstellingen van LINET. De kwaliteit van het afvalwater blijft op een duurzaam niveau, doordat het huidige toelaatbare niveau van vervuilende stoffen niet wordt overschreden.  
 
We willen de kwaliteit van de afvoer verbeteren door het gebruik van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie; tevens willen we de noodgevallen voorkomen waarbij de toestand van grondwater of oppervlaktewater wordt verslechterd of in gevaar komt.

Grondstoffen en verpakking

LINET maakt alleen gebruik van grondstoffen die een minimale impact hebben op het milieu - deze bevatten geen gevaarlijke stoffen op basis van cadmium, kwik, asbest, PCB's of freons. 
 
Geen van de houten onderdelen is gemaakt van tropisch hout (zoals mahoniehout, palissanderhout, ebbenhout of teakhout) of hout uit het Amazone-gebied of vergelijkbare regenwouden. 
 
Producten bevatten recyclebaar staal, - kunststof en - elektronische componenten - voor een optimale recycling aan het einde van de levenscyclus van het product.

Logistiek

We streven naar een efficiënt distributienetwerk dat veilig en milieuvriendelijk is - we willen het energieverbruik reduceren en daarom werken we zo veel mogelijk met leveranciers aan tweezijdige verbeteringen. 
 
We stimuleren het gebruik van CO2 neutrale bedrijfswagens en stimuleren medewerkers om te fietsen of te carpoolen en gebruik te maken van het openbaar vervoer.

CO2-FOOTPRINT

We zijn steeds op zoek naar koolstofneutraliteit en vermindering van het energieverbruik en natuurlijke hulpbronnen, grondstoffen en afvalvermindering, om het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen te maximaliseren.
 
We wijden ons volledig aan het verbeteren van het rendement van alle bewerkingen binnen LINET en het besparen van energie bij individuele productieactiviteiten.

Naleving van wetgeving en voorschriften

De LINET Group heeft een geïntegreerd managementsysteem geïmplementeerd om de hoogste kwaliteit van zijn producten te waarborgen, waarvan de effectiviteit is bevestigd door onafhankelijke internationale certificeringsinstanties. 
 
LINET is trotse houder van QMS (kwaliteitssysteemmanagement) en EMS (milieumanagementsysteem) certificaten overeenkomstig de internationale normen ISO, MDSAP en MDR.
 
We hanteren een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de internationaal erkende ISO 14001-normen.
 

Verordening voor medische hulpmiddelen

De MDR introduceert nieuwe en striktere eisen voor de plaatsing van medische apparatuur en hun distributie binnen de EU, met als belangrijkste doel verbetering van de veiligheid in ziekenhuizen en traceerbaarheid van alle medische apparatuur.
Tevens wordt de nieuwe centrale Europese database voor medische apparatuur (EUDAMED) geïntroduceerd, waarin onder andere alle apparatuur die op de EU-markt verschijnen worden.
 
In augustus 2021 hebben we de kwaliteitssysteem-audit volgens MDR succesvol doorstaan.

DOWNLOAD ONS ESG-RAPPORT 2024

We zetten ons sterk in om onze aandacht te vestigen op sociale en milieu vraagstukken. Bescherming van het milieu, verbetering van veilige werkomstandigheden en het leveren van excellente governance behoren continu tot de topprioriteiten van het bedrijf.
 
E = milieu
S = sociaal
G = governance

Neem contact met ons op en ontdek meer over de Linet groep

Neem contact op met onze afdeling Sales