Ethiek en naleving

LINET Group en al zijn dochterondernemingen streven naar een eerlijke bedrijfsvoering, zonder corruptie en omkoping, en het realiseren van een effectieve Compliance programma.

Ethiek en compliancestrategie

business

Bedrijfscontinuïteit

In het LINET-Business Continuity Plan staat de aanpak van complexe incidenten en de gevolgen ervan omschreven. Preventie, de paraatheid, de reactie en het herstel zijn hier onderdeel van. .
 
Het doel van dit plan is om:
– een risicoanalyse te maken
– kritische bedrijfsfuncties te definiëren en te prioriseren
– snelle reacties op kritische incidenten te bepalen
– strategieën en acties te bepalen om de bedrijfsvoering van LINET te waarborgen

Gedragscode

Onze bedrijfsgedragscode beschrijft de richtlijnen die we moeten volgen om de wet na te leven en te handelen volgens de strengste ethische normen in onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

Klanttevredenheid

Omdat feedback van de klant belangrijk voor ons is, hebben we een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarin de Net Promoter Score (NPS) wordt gemeten. De Net Promoter Score (NPS) is een eenheid voor het meten van de klanttevredenheid, om te begrijpen hoe onze klanten onze producten en diensten ervaren.
 
Ons NPS-resultaat van 32 wordt in b2b-bedrijven als bovengemiddeld beschouwd.

Financiële rapportage

Bij LINET houden we interne controle over de financiële rapportage om ons bedrijf en onze assets te beheren en behouden en om de integriteit en betrouwbaarheid van onze financiële-rapportageprocessen en -gegevens te waarborgen.

Innovatie

We zijn continue op zoek naar nieuwe technologische oplossingen en verbeteringen die ons uniek maken. We richten ons altijd op het verbeteren van patiëntresultaten en het verbeteren van de processen voor de zorgverlener. Daarom worden onze producten zodanig ontworpen dat een klant optimaal gebruik kan maken van de technologieën en functionaliteiten van LINET-producten.

LINET is houder van 72 octrooien en 94 handelsmerken.

Leverancierselectie

Voordat we een samenwerking aangaan, voeren we een audit uit om te controleren of de leverancier voldoet aan onze criteria. We beoordelen de bedrijfskredietwaardigheid, de werkomgeving en de productieprocessen. Uiteraard bekijken we de specificaties van afzonderlijke offertes, contracten en de kwaliteit en certificering van de producten. Met onze belangrijkste leveranciers hanteren we een automatisch maandelijks feedback-systeem dat de prestaties van de leverancier uitgebreid beoordeelt.
 
80-90% van onze leveranciers is afkomstig uit de EU.

DOWNLOAD ONS ESG-RAPPORT 2022

We zetten ons sterk in om onze aandacht te vestigen op sociale en milieu vraagstukken. Bescherming van het milieu, verbetering van veilige werkomstandigheden en het leveren van excellente governance behoren continu tot de topprioriteiten van het bedrijf.
 
E = milieu
S = sociaal
G = governance

Neem contact met ons op en ontdek meer over de Linet groep

Neem contact op met onze afdeling Sales