AVG

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij de LINET Group

Wie verwerkt uw persoonsgegevens

Op deze website vindt u alle informatie over de persoonsgegevens die we verwerken met betrekking tot het gebruik van onze website, onze procedures en uw rechten. Informatie in dit gedeelte komt voort uit verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad [1], hierna ""AVG"" genoemd.
 
WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij, LINET spol. s r.o. [2] zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Ons bedrijf is onderdeel van de LINET Group SE [3], binnen de groep vallen ook andere producenten van zorgproducten en onze vestigingen in diverse landen. Deze bedrijven kunnen uw persoonsgegevens in de rol van gegevensverwerker of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke verwerken.
 
Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden verwerkt door de volgende gegevensverwerkers exclusief op basis van een verwerkingsovereenkomst voor persoonsgegevens die de bescherming van uw privacy waarborgt:
 
Bedrijfsnaam ID nr. Doel en omvang van de gegevens
ACTUM+, s.r.o. 2785307 Direct marketing - cookies, e-mailadres
Dial Telecom, a.s. 28175492 Website - IP adres, activiteit
Internet Projekt, a.s. 26432552 Ontwikkeling en beheer van de website - IP adres, activiteit, cookies, inhoud van verzonden formulieren
Bovendien kunnen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden voor diverse marketing doeleinden gerelateerd aan onze  website:
 
Dienst Link Doel en inhoud van de gegevens
Facebook Ads www.facebook.com/ads Display advertising (indien toestemming is verleend)
LinkedIn Campaign Manager www.linkedin.com Display advertising (indien toestemming is verleend)
Google Ads ads.google.com Display advertising (indien toestemming is verleend)
Salesforce Pardot E-mailmarketing (indien toestemming is verleend)
Vimeo https://vimeo.com/solutions/marketing Display advertising (indien toestemming is verleend)
 
We maken gebruik van Google analytics om website statistieken te verkrijgen. Hiervoor zijn de nodige maatregelen getroffen zodat persoonlijke gegevens beschermd blijven.

Wanneer gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor duidelijk gedefinieerde doeleinden, waarvan u hier een overzicht vindt.
 
IP-ADRES
We kunnen niet zonder uw IP-adres, anders zouden we onze website niet aan u tonen. Voor de veiligheid van onze website slaan we uw IP-adres en de datum van toegang in de access log op tot 30 dagen na uw laatste bezoek, waarna de gegevens worden gewist.
 
COOKIES
We gebruiken diverse soorten cookies op onze website:
 
Noodzakelijke cookies en voorkeurscookies
Dankzij deze cookies onthoudt onze website bijvoorbeeld de taal die u hebt geselecteerd. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en worden alleen voor het voornoemde gebruikt. Deze cookies worden opgeslagen in uw browser totdat u cookies wist.
 
Analytische cookies
We gebruiken de Google Analytics tool op onze website voor het analyseren van website-bezoeken, waarvoor we geen persoonsgegevens versturen. Analytische cookies worden tot maximaal 2 jaar na uw laatste bezoek opgeslagen in uw browser.
 
Reclame cookies
We maken gebruik van diensten van externe partijen voor direct marketing (indien toestemming is verleend). 
 
NIEUWSBRIEF
We sturen onze digitale nieuwsbrief naar onze klanten, medewerkers en personen die zich hiervoor hebben ingeschreven, in dit geval op onze website, en toestemming hebben verleend voor het ontvangen van commerciële berichten. 
 
CONTACTFORMULIER
Via het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een samenwerking voorstellen. In de contactformulieren verwerken we uw naam, informatie over uw bedrijf en het e-mailadres. We verwerken deze gegevens uitsluitend met als doel het maken van offertes voor onze producten en diensten, overleggen offertes of voor het beantwoorden van uw vragen, niet langer dan 12 maanden nadat u hebt formulier hebt verzonden als u geen toestemming verleent voor de verdere verwerking van uw gegevens.

Uw rechten

Bedenk dat volgens de AVG u het recht hebt op:
 
- Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens
- Toegang tot uw verwerkte persoonsgegevens alsmede de correctie, verwijdering of de beperking van de verwerking.
- Bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens
- Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens
 
Neem contact op met ons of de toezichthoudende instantie voor de bescherming van persoonsgegevens in geval van twijfel over de naleving van onze verplichtingen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens
U kunt een e-mail sturen naar [email protected] of persoonlijk langskomen op Želevčice 5, Slaný, Tsjechië met betrekking to bovenstaande rechten.
 
U kunt uw toestemming intrekken volgens de procedure zoals vermeld in de tekst van de relevante toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Informatie memorandum

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS BINNEN LINET SPOL. S.R.O.
Beste klanten, mensen geïnteresseerd in onze producten alsmede medisch specialisten,
Het doel van dit document is, u te informeren over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens als onderdeel van onze marketingactiviteiten en de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit document geeft antwoord op alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en voorziet u van de algemene voorschriften voor de gegevensbescherming die we hanteren alsmede uw wettelijke rechten.
 
INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens met betrekking tot de algemene verordening gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679) zijn wij, het bedrijf LINET spol. s.r.o. [2] Ons bedrijf is een onderdeel van de LINET Group SE [3], die ook andere producenten van medische producten en onze vestigingen in diverse landen omvat. Deze bedrijven kunnen uw persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

Privacyregels beschermen persoonsgegevens (privacy beleid)

WETTIGHEID EN TRANSPARANTIE
We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een aantal eigendomsrechten. Als we een overeenkomst hebben gesloten of als we slechts onderhandelen, valt de desbetreffende verwerking van uw persoonsgegevens onder het eigendomsrecht bij de nakoming van een overeenkomst. Dan hebben we uw persoonsgegevens niet nodig, maar de verwerking door ons is vereist door andere wetten. Daarom verwerken we dergelijke gegevens op basis van onze wettelijke verplichting.
 
Als we al een overeenkomst hebben gesloten, willen we dat u optimaal gebruik kunt maken van onze producten en services. Daarom versturen we bijvoorbeeld nieuwsbrieven met productinformatie, uitnodigingen voor trainingen en beurzen, en overige informatie. Bovendien kan ons salesteam contact met u opnemen en u een passende upgrade of modificatie van een product aanbieden. Bovenstaande vindt plaats op basis van legitiem belang.
 
Bent u geen klant en ontvangt u toch onze nieuwsbrieven, dan is dat op basis van de toestemming die u ons hebt gegeven. U heeft toestemming gegeven op onze website, op een van onze social media kanalen of op een beurs.
 
U vindt informatie over de specifieke methoden voor de verwerking van persoonsgegevens in dit document, bij de relevante informatie over de verwerking van persoonsgegevens of in de tekst van de toestemming, waar toestemming de wettelijke basis is.
 
DOEL VAN DE VERWERKING
Alle informatie die we verwerken wordt verwerkt met een duidelijk doel. Onderstaand vindt u een overzicht van de doelen die we voor ogen hebben. Datagegevens, waarvan het doel van de verwerking is verlopen, worden altijd verwijderd of geanonimiseerd door ons.
 
MINIMALISERING EN NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS
We verwerken uitsluitend data noodzakelijk voor een bepaald doel. Soms kunnen we u vragen om uw gegevens te updaten, zodat de nauwkeurigheid gewaarborgd is.
 
TIJDSBEPERKING
We verwerken uw persoonsgegevens gedurende de periode zoals aangegeven in de specifieke tekst van de toestemming. Als de uitvoering van een overeenkomst de wettelijke basis is, verwerken we de gegevens voor de duur van de overeenkomst. Vervolgens kunnen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van een legitiem belang (bijv. voor onze eigen bedrijfsadministratie of ter verdediging bij een mogelijke rechtszaak), in de regel voor een periode van 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst. Verwerking op basis van een wettelijke verplichting is gebaseerd op afzonderlijke wettelijke bepalingen waarvoor specifieke tijdslimieten gelden.
 
INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt doorgaans elektronisch. Alle systemen worden regelmatig getest en zijn beveiligd tegen abusievelijk lekken van gegevens. Medewerkers die met uw gegevens werken, worden zorgvuldig opgeleid volgens onze interne richtlijnen.
 
Alle papieren documenten zijn beveiligd en onze medewerkers weten door hun interne training ook hoe ze hiermee moeten omgaan.
 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens

GEGEVENSVERWERKING ZONDER UW TOESTEMMING
De verwerking van gegevens zonder uw toestemming vindt plaats in de volgende situaties:
 
1. Bij het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst of voorafgaand in het offertetraject
Sommige van uw persoonsgegevens dienen we te verwerken in de onderhandelfase en nadien om een overeenkomst te kunnen sluiten. Deze situatie geeft ons het recht de gegevens uitsluitend te gebruiken bij het onderhandelen over en het sluiten van de overeenkomst.
 
2. Versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen
Als we een overeenkomst hebben gesloten, sturen we u productinformatie en aanbiedingen op basis van ons legitiem belang. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden van de nieuwsbrief.
 
3. Producttraining
 
4. Bescherming van onze rechten:
- Voorkomen van fraude
- Voorkomen van beschadiging van onze eigendommen
- Invordering van schuldvorderingen, procesvoering en andere geschillen
 
 
GEGEVENSVERWERKING MET UW TOESTEMMING
Verwerking van uw gegevens met uw toestemming is vrijwillig. Als u ons geen toestemming verleent, heeft dat geen invloed op de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van uw toestemming kunnen we de volgende activiteiten initiëren:
 
1. Customer care - activiteiten die niet onderhevig zijn aan de uitvoering van een overeenkomst en die niet als ons legitiem belang kunnen worden beschouwd
 
2. Marktonderzoek
 
3. De ontwikkeling en verbetering van onze producten
 
4. Aanbieden van producten en diensten

 
GEGEGVENSBRONNEN
Persoongegevens worden verkregen tijdens de offertefase of met uw toestemming. In sommige gevallen maken we gebruik van openbaar toegankelijke bronnen of data van derden die bevoegd zijn om uw gegevens te verwerken en die de gegevens met met ons mogen delen.
 
 
DATA
Voor eerdergenoemde doeleinden verwerken we de volgende contactgegevens: naam en achternaam, functie, instelling, telefoonnummer, e-mailadres en tevens:
 
1. Ten behoeve van de ontwikkeling van onze producten: informatie over uw opleiding, geboortedatum
 
2. Ten behoeve van de producttraining: Deelname aan trainingen, testresultaten

 
METHODE VAN VERWERKING
Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk in elektronische vorm verwerkt; in de informatiesystemen van ons bedrijf en bij uitzondering handmatig. Uw gegevens worden verwerkt door onze medewerkers en derdenpartijen - waarmee we schriftelijke overeenkomsten hebben die hetzelfde niveau van privacybescherming waarborgen als dat we hanteren.
 
 
OVERDRAGEN VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR HET BUITENLAND
Uw persoonsgegevens worden primair in Tsjechië en andere landen van de Europese Unie (EU) verwerkt. Hoewel LINET Group SE ook buiten de EU actief is, worden de persoonsgegevens van Europese klanten niet buiten de Europese Unie verstrekt.

 
INTREKKEN VAN TOESTEMMING
Voor sommige doeleinden mogen we uw persoonsgegevens alleen verwerken op basis van uw toestemming. Deze toestemming is vrijwillig en kan op elk willekeurig moment worden ingetrokken op de wijze die wordt vermeld bij de desbetreffende toestemming of via bovengenoemd contact. Als u uw toestemming intrekt, zullen we uw persoonsgegevens niet voor het specifieke doel verwerken. Uw persoonsgegevens kunnen echter worden verwerkt voor andere doelen op basis van wettelijke verplichtingen.
 
- Recht van toegang
U kunt op elk gewenst moment informatie opvragen over uw persoonsgegevens. We zullen uw verzoek kosteloos en zonder vertraging verwerken. Als onderdeel van uw recht van toegang zullen we u ook een kopie verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens.
 
- Recht op rectificatie en op beperking
Indien uw persoonsgegevens verouderd of onjuist zijn, heeft u het recht om een rectificatie aan te vragen en de verwerking hiervan stop te beëindigen totdat de rectificatie is uitgevoerd. U kunt ook verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de geselecteerde doeleinden.
 
- Recht op vergetelheid
U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Een verzoek voor het verwijderen van gegevens wordt beschouwd als een intrekking van uw toestemming. In de offertefase leidt het verzoek tot beëindiging van de onderhandelingen.
 
- Recht van bezwaar
U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking op de wettelijke basis van legitiem belang (zie bovenstaand). Als het bezwaar betrekking heeft op de verwerking voor direct-marketingdoelen, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. In andere gevallen verwerken we uw persoonsgegevens alleen als we belangrijke legitieme verwerkingsredenen hebben die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en vrijheden.
 
 
MEER INFORMATIE
Heeft u twijfels over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen voor een toelichting. Als u klachten heeft, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

[1] Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repealing Directive 95/46/ES.
[2] L I N E T spol. s r.o., with registered office in Želevčice 5, Slaný, 274 01, Company ID No. 00507814, registered in the Commercial Register maintained at the Municipal Court in Prague, Section C, Section 163.
[3] LINET Group SE with registered office in Keerweer 42, Dordrecht, 3316 KA, Netherlands.