logo

Název projektu: European innovative programme for VET of nurses - "Moving and Handling"
Program: Erasmus +, Klíčová akce 2: Strategická partnerství
Doba realizace: 1. říjen 2015 – 30. září 2017
Žadatel/koordinátor: LINET spol. s r.o. (CZ)
Zprostředkující subjekt: Dům zahraniční spolupráce
Partneři: Česká asociace sester (CZ), Polskie Towarzystwo Pielegniarskie (PL), Orsodek Ksztalcenia Podyplomowego Pielegniarek i Poloznych (PL), Birmingham City University (GB), Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kaunas Clinics (LT), Sihtasutus Tartu Ulikooli Kliinikum (EST)

Cíl projektu: Projekt reaguje na aktuální situaci v odborném vzdělávání ošetřovatelského personálu, konkrétně pak na situaci v oblasti Moving&Handling. Ačkoli existuje mnoho programů pro odborné vzdělávání v této oblasti, jejich dopad na výskyt muskuloskeletálních poranění/poruch u ošetřovatelského personálu je poměrně nízký. Existuje totiž značná mezera ve vzdělávacích postupech, které by využívaly moderní poznatky a technologie a přinesly posun nácviku manipulace tak, aby byly opravdu odstraněny zažité a chybné pohybové stereotypy. Cílem projektu je proto přenést inovativní M&H vzdělávací program vyvinutý Birmingham City University z Velké Británie do 4 evropských zemí (do České republiky, Polska, Estonska a Litvy). V rámci projektu bude analyzován současný stav vzdělávání ve výše uvedené oblasti a dojde k přenosu inovativního vzdělávacího programu do 4 zemí. Budou realizovány semináře pro trenéry a následně bude transferovaný inovativní program pilotně otestován. Na závěr projektu budou vyhodnoceny dopady programu na cílovou skupinu. Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení efektivity vzdělávání a snížení počtu zranění pohybového aparátu u ošetřovatelského personálu. Vzdělávací proces ve výše uvedené oblasti bude výrazně inovován.