logo

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Prohlášení o obalech

Vážení odběratelé,

sdělujeme Vám, že naše společnost LINET spol. s r.o., Želevčice je zapsána do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, pod registračním číslem 0322/500/2438/10, k nahlédnutí níže.

Kontaktujte obchodního zástupce LINETu o možnosti bezplatného zpětného odběru obalů.

Prohlašujeme, že naše obaly splňují požadavky §3 a §4 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Hana Šindlerová
Ekolog společnosti LINET

Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh

Zápis do seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle zákona č.477/2001 Sb., o obalech

Certifikát Zelená firma

Brožura Životní prostředí

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení

Politika společnosti