logo

Podnikat odpovědně pro společnost LINET mimo jiné znamená skloubit závazky poskytovat nejvyšší možnou kvalitu a minimalizovat dopad obchodních aktivit na životní prostředí. O to se ve firmě stará integrovaný systém řízení definovaný dokumentem Politika společnosti. Jeho funkčnost potvrzuje celá řada certifikátů vystavených předními certifikačními autoritami. Stejně odpovědný přístup k podnikání je také podmínkou spolupráce obchodních partnerů se společností LINET.

V rámci celé společnosti LINET funguje systém environmentálního managementu, který je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy ISO 14001. Mezinárodní uznání systému a certifikace ISO jsou založeny na externích auditech prováděných specialisty renomované mezinárodní firmy TŰV.

Odpovědnost za dopad podnikání společnosti LINET se projevuje i v tzv. environmentálních aspektech, které se vztahují k ochraně životního prostředí. Tyto aspekty se neustále vyhodnocují, aby společnost mohla přijímat rozhodnutí, díky nimž minimalizuje svou environmentální stopu.

Společnost rovněž řeší plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů zápisem do Seznamu osob, které jsou nositeli zpětného odběru a využití odpadu z obalů prostřednictvím autorizované odpadové společnosti.

Detailní informace k jednotlivých aspektům řízení kvality a envrionmentu naleznete pod následujícími odkazy:

Politika společnosti

Certifikace

Společnost LINET je držitelem certifikátů QMS (potvrzení o systému řízení zaručujícího kvalitu) a EMS (potvrzení o systému environmentálního řízení).
Kompletní přehled platných certifikátů je k dispozici zde.

   
   

Nákupní podmínky

Kompletní přehled platných nákupních podmínek je k dispozici zde.

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Kompletní přehled platných dokumentů je k dispozici zde