logo

Projekt: Rozvoj výzkumně inovačních kapacit Vývojového centra LINET
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: POTENCIÁL - III. VÝZVA
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008979
Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zprostředkující subjekt: Agentura pro podnikání a inovace

V lednu roku 2017 byla ve společnosti LINET spol. s r.o. zahájena realizace projektu „Rozvoj výzkumně inovačních kapacit Vývojového centra LINET“. Předpokládaným datem ukončení projektu je srpen roku 2019.

Cílem projektu je rozvoj stávajícího vývojového centra společnosti LINET, které bylo vybudováno v roce 2009 a které již svým vybavením, kapacitou a systémem řízení VaV projektů nevyhovuje současným potřebám firmy. V rámci projektu dojde k významnému posílení pracoviště elektrovývoje, zkušebny a prototypové dílny a nástrojárny. Kromě toho se zvýší efektivita fungování celého technického oddělení firmy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.