logo

Novinky a tiskové zprávy

Multicare

10. 9. 2019

LIVE demonstrace efektů ALT a dalších inovací na ČSARIM v Brně

Jak ovlivňuje ventilované pacienty automatická laterální terapie na lůžku Multicare a jaké procesy se odehrávají v plicích pacientů? To ukáže během speciálního programu tým LINET Group na XXVI. Kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní…

4. 9. 2019

Do Olomouce LINET přiveze kompletní pediatrické portfolio i medvídka Toma

Od novorozenců po teenagery, takové věkové rozpětí pokrývá pediatrické portfolio LINET Group, které mají možnost poznat návštěvníci XIV. Pediatrického kongresu s mezinárodní účastí v Olomouci. Těšíme se na Vás 26. – 28. září 2019 na stánku LINET! Lůžka LINET s…

12. 8. 2019

LINET Group a Vibwife vyvíjejí inovaci na podporu přirozených porodů

Právě uzavřený kontrakt mezi LINET Group, největším evropským producentem nemocničních lůžek, a Vibwife, švýcarským start-upem zaměřeným na inovativní technologie na podporu porodního procesu, přinese novou dimenzi péče do segmentu porodnictví.

24. 7. 2019

LINET Group odmítla vstup finančního investora. Akcionáři se chtějí i nadále aktivně podílet na řízení a kontrole společnosti

LINET Group dostala v posledních dvou letech nabídky na odkup části podílů od řady světových hráčů. Nakonec se akcionáři a management společnosti rozhodli neprodávat. Naopak, deklarují svůj osobní zájem pokračovat v řízení růstu a úspěšného rozvoje firmy.

24. 6. 2019

Královna Plesu sester věnovala lůžko Sentida 7-i

Odborná porota letošního Plesu sester zvolila jako nejkrásnější a nejsympatičtější dámu RNDr. Kateřinu Hortovou vedoucí Laboratoře reprodukční biologie Biotechnologického ústavu AV ČR. Každoročně věnuje LINET Královně plesu hodnotný dar, letošní vítězka získala lůžko…

27. 5. 2019

Nadační fond LINET rozděluje i letos 1 milion korun

Stejně jako v předchozích čtyřech letech věnuje LINET v letošním hospodářském roce 2019/20 celkem 1 milion korun na podporu rodin v tíživé životní situaci. Finanční prostředky budou použité na podporu konkrétních projektů ve spolupráci s Kontem Bariéry, dar je určený…

Newsletter