Členství v asociacích a komorách

Společnost LINET je aktivním členem řady oborových a profesních organizací. V rámci svého působení v těchto sdruženích se podílí na výměně zkušeností a znalostí se zástupci průmyslu i odborné veřejnosti, na podpoře zdravého rozvoje zdravotnického trhu a na zvyšování kvality poskytované zdravotní a sociální péče.

EPUAP – Evropský poradní sbor pro prevenci proleženin

Přečtěte si více

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

Přečtěte si více

CzechMed – Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků

Přečtěte si více

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Přečtěte si více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Přečtěte si více

Nahoru