Certifikace

Účinnost a vhodnost integrovaného systému řízení je každoročně prověřována externí auditorskou firmou. Dokladem o plnění požadavků příslušných mezinárodních norem ISO 9001, ISO 13485 a ISO 14001 jsou platné certifikáty vydané certifikační společností TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH.

Certifikát QMS

potvrzuje, že LINET spol. s r.o. ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu zdravotnického zařízení zavedla a používá systém zaručující kvalitu dle normy ISO 9001 a ISO 13485.

Certifikát EMS

potvrzuje, že LINET spol. s r.o. ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu zdravotnického zařízení zavedla a používá systém environmentálního řízení dle normy EN ISO 14001.

Kompletní přehled platných certifikátů je k dispozici zde:

Nahoru