logo

Společnost LINET v rámci svých aktivit dlouhodobě usiluje o co nejširší aplikaci principů společensky odpovědného podnikání. Zejména na lokální úrovni se firma soustředí především na podporu vzdělávání a zaměstnanosti a celkový rozvoj slánského regionu. LINET například velmi intenzivně spolupracuje se středními školami – studenti se zájmem o praxi zde mají otevřené dveře a nezřídka zde po škole nastupují do práce. Zaměstnanci mají od vedení firmy také maximální podporu v dobrovolnických aktivitách, při pořádání sbírek apod.

Na celorepublikové úrovni se LINET zaměřuje na spolupráci s projekty, které pomáhají zdravotně či jinak znevýhodněným lidem a jejich rodinám.

Spolupráce s Kontem Bariéry

Pod patronací Konta Bariéry vznikl v roce 2012 firemní fond LINET. Podpora čerpaná z tohoto fondu je určena především na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Mimo to LINET v rámci spolupráce průběžně poskytuje věcné dary v podobě lůžek či slev a zvýhodněných pronájmů vybavení.

Více informací zde

Spolupráce s Nadačním fondem Kapka naděje

Společnost LINET spolupracuje s Nadačním fondem Kapka naděje již od roku 2004, a to formou spolufinancování nákupu lůžek a souvisejícího vybavení vyráběného společností LINET pro vybraná zdravotnická zařízení. Aktuálně LINET mimo jiné poskytuje fondu 20% slevu na své výrobky. Nadační fond Kapka naděje se věnuje pomoci dětem s poruchou krvetvorby, s nádorovým onemocněním či s onemocněním vyžadujícím transplantaci kostní dřeně.

Více informací zde