logo

Účinnost a vhodnost integrovaného systému řízení je každoročně prověřována externí auditorskou firmou. Dokladem o plnění požadavků příslušných mezinárodních norem ISO 9001, ISO 13485 a ISO 14001 jsou platné certifikáty vydané certifikační společností TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH.

Certifikát QMS

potvrzuje, že LINET spol. s r.o. ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu zdravotnického zařízení zavedla a používá systém zaručující kvalitu dle normy ISO 9001 a ISO 13485.

Certifikát EMS

potvrzuje, že LINET spol. s r.o. ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu zdravotnického zařízení zavedla a používá systém environmentálního řízení dle normy EN ISO 14001.

Kompletní přehled platných certifikátů je k dispozici zde:

Certificate
Certificate


Certifikat 9001 (Swedish)

Certificate 13485
(for Canadian market)

Certifikat 14001 (Swedish)

Certificate
Certificate
Certificate

Certificate 9001 (English)

Certificate 13485 (English)

Certificate 14001 (English)

Certificat


Certificat 9001 (French)

Certificat 13485 (French)

Certificat 14001 (French)

certificado


Certificado 9001 (Spanish)

Certificado 13485 (Spanish)

Certificado 14001 (Spanish)
Certificado 9001 (Portuguese)

Certificado 13485 (Portuguese)

Certificado 14001 (Portuguese)

Zertificat


Zertifikat 9001 (German)

Zertifikat 13485 (German)

Zertifikat 14001 (German)

Certifikát


Certifikát 9001 (Czech)

Certifikát 13485 (Czech)

Certifikát 14001 (Czech)
Certificado 14001 (Brazilian-Portuguese)
Certificaat 14001 (Dutch)
Certificate 14001 (Chinese)
Certificato 14001 (Italian)
Cертификат 14001 (Russian)