logo

Zejména na podporu rovných pracovních příležitostí a vzdělávání odborné veřejnosti jsou určeny projekty, na něž společnost LINET čerpala dotaci z evropských dotačních fondů.

Společnost LINET spol. s r.o. obdržela v roce 2014 HSBC GRANT NA PODPORU EXPORTU.

Skončil úspěšný vzdělávací projekt pro zaměstnance LINETu

Důraz na vzdělávání a podpora zvyšování kvalifikace zaměstnanců je pro LINET jednou z priorit. I díky tomu se společnosti daří neustále se rozvíjet a držet krok se světovou špičkou v oboru.

Přečtěte si více

Mezinárodní projekt Mobility

Sedm partnerských organizací z několika evropských zemí včetně společnosti LINET hledá možnosti inovací v oblasti celoživotního vzdělávání a odborné přípravy nelékařských zdravotnických pracovníků.

Přečtěte si více

HRAD

Společnost LINET v rámci projektu vytváří komplexní metodiku pro harmonizaci pracovního a osobního života a pro systematické dodržování principů rovných pracovních příležitostí. Jedním z hlavních cílů je, aby metodika byla aplikovatelná i v prostředí jiných zaměstnavatelů.

Přečtěte si více

E-learning

Cílem projektu je vyvinout efektivní výukový nástroj, který umožní rozvíjet odborné znalosti v oblasti zdravotnických technologií. Důraz je kladen na to, aby nástroj umožnil obsah vzdělávání flexibilně přizpůsobovat dynamickému vývoji tohoto odvětví.

Přečtěte si více

S program

Projekt je zaměřený na podporu odborné přípravy žáků technických oborů SŠ a SOU a jejich následné začlenění do pracovního procesu. V rámci projektu LINET spolupracuje s celou řadou středních škol ve středočeském regionu, jejichž studenti mohou ve firmě absolvovat praxi.

Přečtěte si více

Vývojové centrum LINET

Záměrem projektu je výrazné rozšíření a modernizace vývojového centra LINET. Mimo jiné se počítá s výstavbou nových prostor centra, která by měla zajistit adekvátní podmínky s ohledem na výrazný kapacitní nárůst oddělní vývoje v posledních letech.

Přečtěte si více

Firemní školka

Projekt rozšiřuje možnosti pro posílení souladu rodinného a pracovního života zaměstnanců. Školka s kapacitou 42 dětí funguje přímo v prostorách závodu, využívat ji mohou nejen pracovníci LINET, ale i další obyvatelé v regionu.

Přečtěte si více

Školicí centrum LINET

Školicí středisko v prostorách firmy LINET se orientuje na výuku zaměstnanců společnosti, obchodních partnerů a dodavatelů v oblasti moderní zdravotnické techniky. Unikátně vybavené centrum klade zvláštní důraz na inovace a nové technologie ve zdravotnictví a ve výrobě zdravotnického vybavení.

Přečtěte si více

Projekt Vzdělávání

Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti a na inovaci interního podnikového vzdělávacího systému.

Přečtěte si více

European innovative programme for VET of nurses - "Moving and Handling"

Projekt reaguje na aktuální situaci v odborném vzdělávání ošetřovatelského personálu, konkrétně pak na situaci v oblasti Moving&Handling.

Přečtěte si více

Nový stretcher - inovativní transportní lůžko

Cílem projektu je vývoj prototypu inovativního stretcheru (transportního lůžka), který zohlední aktuální celosvětové trendy ve zdravotnictví a bude následně uplatněn na trhu moderních zdravotnických prostředků.

Přečtěte si více

Rozvoj výzkumně inovačních kapacit Vývojového centra LINET

Cílem projektu je rozvoj stávajícího vývojového centra společnosti LINET, které bylo vybudováno v roce 2009 a které již svým vybavením, kapacitou a systémem řízení VaV projektů nevyhovuje současným potřebám firmy.

Přečtěte si více